Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

avatar

KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Thần Châu Bất Diệt - Nhật Nguyệt Trường Tồn · 26 · Chính Đại Quang Minh - Hùng Tài Đại Lược


Kết Đan Sơ Kỳ
Đã có 1% kinh nghiệm tiến cấp Kết Đan Trung Kỳ
Linh Thạch: 132
Tổng Quan Danh Vọng
Biên tập 689 chương
33 truyện
Sáng tác 3
Bình luận 37
Đề cử 16
Diễn đàn 14
Thích 40
Được thích 60