Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

avatar

PhươngHạoNhiên

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Ta là Phương Hạo Nhiên. Phong thần tuấn lãng, phiêu dật bất phàm. · Nam Tu · Phương trong Đông phương nói riêng,còn là hiểu theo nghĩa tứ phương nói chung. Hạo Nhiên trong Hạo Nhiên chính khí. Phương Hạo Nhiên chính là Hạo Nhiên chính khí xuất tự Đông Phương,tỏa khắp thế gian.


Tổng Quan Danh Vọng
Biên tập 621 chương
24 truyện
Sáng tác 3
Bình luận 125
Đề cử 10
Diễn đàn 219
Thích 45
Được thích 104