Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

avatar

etyrety

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng · 20 · Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ.


Hóa Thần Sơ Kỳ
Đã có 4% kinh nghiệm tiến cấp Hóa Thần Trung Kỳ
Linh Thạch: 5
Tổng Quan Danh Vọng
Biên tập 18385 chương 10K+
16 truyện
Sáng tác 1
Bình luận 127
Đề cử 5
Diễn đàn 447
Thích 85
Được thích 3439