Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

avatar

nguyenlong275

Nguyễn Long · 15 · Nam Tu · Nghệ An


Luyện Khí Tầng Một
Đã có 46% kinh nghiệm tiến cấp Luyện Khí Tầng Hai
Tổng Quan Danh Vọng
Biên tập 14 chương
1 truyện
Sáng tác 1
Bình luận 11
Đề cử -
Diễn đàn 2
Thích 3
Được thích 1