Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

PhươngHạoNhiên

Hán Việt

admin

Cái này gọi là viết bậy

LãngTửVôTình

Cái này gọi là gì? Dịch? Cv? Hán việt?

LãngTửVôTình

etyrety

etyrety

etyrety

etyrety

etyrety

etyrety

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

Thua con nhiên

LãngTửVôTình

Vl lão phương

etyrety

Một phát duy nhất

etyrety

Ta chỉ đọ lại ktg cũng nghĩ ra

etyrety

etyrety

etyrety

Tên nhiên ngu vkl

etyrety

Haha

etyrety

Thiều Bàn Tử

Thiều Bàn Tử

Hacd 001-7

Thiều Bàn Tử

..

Đế Nhất Dâm Chủ

:lol

Đế Nhất Dâm Chủ

:3210

Đế Nhất Dâm Chủ

:100

Đế Nhất Dâm Chủ

:321

Đế Nhất Dâm Chủ

:32

Đế Nhất Dâm Chủ

:-321

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

= cái này này

LãngTửVôTình

Hay trừng phạt nó đi

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Hừ còn lâu

LãngTửVôTình

Đừng cho no uống 1 mình

LãngTửVôTình

giành lại ly trà đi

PhươngHạoNhiên

Đc lắm

PhươngHạoNhiên

vẫn uống

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

Sợ

LãngTửVôTình

Ngươi sơi nó à

LãngTửVôTình

Hiếp nó luôn

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Con muỗi ta nói đang uống trà, bởi vậy ta mới ngứa mắt

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

Hiếp noa

PhươngHạoNhiên

Ta ra chỗ sạch sẽ hơn đây.

PhươngHạoNhiên

Có con muỗi bay qua, ngứa mắt vl

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Trẻ con viết như z

LãngTửVôTình

🚫

PhươngHạoNhiên

🚻 và đây là...

LãngTửVôTình

🐖

PhươngHạoNhiên

🚺 nữ nhân viết vầy nè

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

🚹 đây là ta nói nam nhân

PhươngHạoNhiên

Chữ TQ với chữ Ai cập cổ hình như là kiểu tượng hình

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

:tamgiac

LãngTửVôTình

:vuong

LãngTửVôTình

Như vầy à

LãngTửVôTình

:tron

PhươngHạoNhiên

Ta nói chữ tượng hình thay cho icon

LãngTửVôTình

Nói ra mất vui a

PhươngHạoNhiên

Kệ mẹ icon, ta nói toạc móng heo ra, con ciếc gì

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

Tiếp đi

LãngTửVôTình

Còn nhìu icon mà

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Rchtgjjmdedghjvcedgggbexg. Ta đi

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Là éo chơi nữa,

LãngTửVôTình

Uống ly nước rồi mò típ

PhươngHạoNhiên

Biết thế nghĩa là j ko

PhươngHạoNhiên

Fcvvvgfdgvvvvdcnbb

LãngTửVôTình

)

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

:654321

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

:123456

PhươngHạoNhiên

:789

LãngTửVôTình

....

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

X2 cái khác

PhươngHạoNhiên

PhươngHạoNhiên

Con em ngươi, có chỉ ngay không, bức bối lắm r

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Cái ...... hạn hán lở r nha

LãngTửVôTình

Sai hướng rồi

PhươngHạoNhiên

:234

PhươngHạoNhiên

:456

PhươngHạoNhiên

:678

PhươngHạoNhiên

:246

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

X2 lên

PhươngHạoNhiên

Trà

PhươngHạoNhiên

:654

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

:456

LãngTửVôTình

Giỏi quá

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Ôi ..........

PhươngHạoNhiên

PhươngHạoNhiên

:321

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

LãngTửVôTình

Tiếp đê

PhươngHạoNhiên

LãngTửVôTình

1 số có chữ số

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Mọe, đ/s là 3 mà. Nói luôn đi, bày đặt

LãngTửVôTình

Đúng rồi

LãngTửVôTình

Ơ

PhươngHạoNhiên

:amba

PhươngHạoNhiên

-3

PhươngHạoNhiên

:-3

PhươngHạoNhiên

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Nhìn đau mắt tính 1 tí là lộn vị trí

LãngTửVôTình

Vậy thôi ta gợi ý khác

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

Dễ vcl

LãngTửVôTình

Là biết rồi

PhươngHạoNhiên

hiểu bằng niềm tin

LãngTửVôTình

Tính ra kq đi

PhươngHạoNhiên

nói mọe đi có nói không thì bảo , ta bây h

LãngTửVôTình

X2 nữa ra cái uống trà

PhươngHạoNhiên

Thôi cái uoonhs trà ấn sao

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

Kết quả

PhươngHạoNhiên

Kq?

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

Là số chữ số

LãngTửVôTình

Số đối của kq

PhươngHạoNhiên

Té luôn

LãngTửVôTình

1+1-1- 1+1-1- 1+1-1- 1+1-1- 1+1-1- 1+1-1- 1+1-1- 1+1-1- 1+1-1+1+1+2

PhươngHạoNhiên

Ờ z thôi Nhiên té đi

PhươngHạoNhiên

Chết mọe rồi

PhươngHạoNhiên

Đạ mấu, kiên nhẫn của Nhiên đâu rồi

PhươngHạoNhiên

:26545

PhươngHạoNhiên

:214365

PhươngHạoNhiên

:654321

PhươngHạoNhiên

:123456

PhươngHạoNhiên

:sangkhoai

PhươngHạoNhiên

:yomost

PhươngHạoNhiên

Cuống uống trà ấn sao

PhươngHạoNhiên

Ôi trời ơi

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

Đợi tí ta làm cái gợi ý

PhươngHạoNhiên

Với cả đâu chỉ mỗi cái đó đâu, mấy cái nữa cơ

PhươngHạoNhiên

Nói luôn đi

PhươngHạoNhiên

:2139

PhươngHạoNhiên

:1508

PhươngHạoNhiên

:54321

PhươngHạoNhiên

:12345

LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

Mò đê

LãngTửVôTình

Gợi ý là 1 dãy số đó

PhươngHạoNhiên

Bày nha

PhươngHạoNhiên

Năn nỉ x100000000000

LãngTửVôTình

10 đủ lớn chưa

PhươngHạoNhiên

Đủ c

PhươngHạoNhiên

Năn nỉ x100

LãngTửVôTình

Thành ý phải lớn

admin

10LT = thành ý

LãngTửVôTình

Năng nỉ phải có thành ý

PhươngHạoNhiên

she is the dream of my life

PhươngHạoNhiên

Năn nỉ 🙏

admin

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Ừ ừ

LãngTửVôTình

Năng nỉ ta đi :123456

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Nhé

LãngTửVôTình

Cái nào

PhươngHạoNhiên

Bày ta mấy cái icon mới đi

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

Này

LãngTửVôTình

Có cố gắng

LãngTửVôTình

PhươngHạoNhiên

:lipid

PhươngHạoNhiên

:lipton

PhươngHạoNhiên

:tot

PhươngHạoNhiên

:hay

PhươngHạoNhiên

:muongi

PhươngHạoNhiên

:thichgi

PhươngHạoNhiên

:chudc

PhươngHạoNhiên

PhươngHạoNhiên

:adu

PhươngHạoNhiên

:xam

PhươngHạoNhiên

:bitch

PhươngHạoNhiên

:cu

PhươngHạoNhiên

:c

PhươngHạoNhiên

:tot

PhươngHạoNhiên

:good

PhươngHạoNhiên

:pk

PhươngHạoNhiên

:damdang

PhươngHạoNhiên

:thathu