Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

Tiên hiệp

100 Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên hiệp

Bất Hủ Phàm Nhân

Còn tiếp...
2016

Đại Chúa Tể

Còn tiếp...
2014

Đỉnh Phong Chí Tôn (remake)

Còn tiếp...
2017

Dương Thanh Ký

Còn tiếp...
2017

Thiên

Còn tiếp...
2015

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Trạch Nam Xuyên Việt Tìm Mỹ La Đen

Hoàn thành
2017

Dị Hiệp

Còn tiếp...
2017

Lưu Manh Phong Lưu

Còn tiếp...
2017

Phù Thiên Ký

Còn tiếp...
2017

Phế Chủ

Còn tiếp...

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Long Đế

Còn tiếp...
2017

Bách Luyện Phi Thăng Lục

Còn tiếp...

Vô Địch Kiếm Vực

Còn tiếp...
2014

Thần Đạo Đan Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Bạch Ảnh

Còn tiếp...
2017

Thế Giới Ảo

Còn tiếp...
2017

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Linh Vũ Thiên Hạ

Còn tiếp...

Cuồng Đồ Tu Tiên

Còn tiếp...

Yêu Thần Ký

Còn tiếp...

Liên Minh Huyền Thoại

Còn tiếp...
2017

Đấu Phá Thương Khung Xuyên Việt Luân Hồi

Còn tiếp...
2015

Tiên Hồng Lộ

Hoàn thành

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Hoàn thành
2016

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Còn tiếp...

Thế Giới Tiên Hiệp

Còn tiếp...
2015

Đại Việt Thiên Đế

Còn tiếp...
2017

Bất Hủ Thánh Tôn

Còn tiếp...

Ma Thần Thiên Quân

Còn tiếp...
2014

Trạch Thiên Ký

Còn tiếp...
2013

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)

Còn tiếp...
2016

Cổ Vu

Còn tiếp...
2017

Hỗn Độn Châu

Còn tiếp...
2017

Thiên Ma Nữ Vương

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Truyền Thuyết Đế Quân

Còn tiếp...
2016

Hoàng Đình

Còn tiếp...
2017

Phong Ấn Tiên Tôn

Còn tiếp...
2015

Địa Phủ Lâm Thời Công

Còn tiếp...
2016

Thư Kiếm Trường An

Còn tiếp...
2014

Dragonball Quá Khứ Thay Đổi

Còn tiếp...
2017

Tiên Vốn Thuần Lương

Còn tiếp...
2016

Sát Long Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Linh Vũ Cửu Thiên

Còn tiếp...
2016

Ngọc Tiên Duyên

Còn tiếp...
2016

Chí Tôn Chiến Thần

Còn tiếp...
2016

Sinh Tử Đan Tôn

Còn tiếp...

Vạn Cổ Chí Tôn

Hoàn thành

Hàn Môn Trạng Nguyên

Còn tiếp...

Trần Duyên

Còn tiếp...
2015

Phong Lưu Chân Tiên

Còn tiếp...

Vu Thần Kỷ

Còn tiếp...
2017

Thần Thú Tu Tiên 2

Còn tiếp...
2013

Lược Thiên Ký

Còn tiếp...

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Thiên Đạo Thư Viện

Còn tiếp...

Thần Ma Thiên Tôn

Hoàn thành
2014

Tiên Kiếm Chi Bản Tọa Tà Kiếm Tiên

Hoàn thành

Ma Môn Bại Hoại

Còn tiếp...

Mệnh Chi Đồ

Còn tiếp...

Thân Công Báo Truyền Thừa

Còn tiếp...

Tiên Lộ Tranh Phong

Hoàn thành
2013

Phi Thiên

Còn tiếp...
2012

Vô Thượng Tiên Ma

Hoàn thành

Ma Thần Hoàng Thiên

Còn tiếp...
2017

Đạo Quả

Hoàn thành

Chàng Rể Ma Giới

Hoàn thành

Hi Du Hoa Tùng

Hoàn thành

Chuyển Kiếp Trở Về

Hoàn thành

Hắc Ám Văn Minh

Còn tiếp...
2017

Tứ Đại Thần Vật

Hoàn thành
2016

Xuyên Việt Đại Thần Côn

Còn tiếp...
2014

Vô Tận Đan Điền

Hoàn thành

Độc Tôn Tam Giới

Còn tiếp...

Đô Thị Thôn Thiên Ma Thần

Hoàn thành

Vạn Giới Thánh Sư

Còn tiếp...

Tiên Chi Võ Đạo

Hoàn thành
2015

Vũ Mộ

Hoàn thành

Thiên Đế Thị Chẩm Dạng Dưỡng Thành

Còn tiếp...

Nhất Thế Tôn Sư

Còn tiếp...

Đế Tôn

Hoàn thành

Lục Đạo Tiên Tôn

Hoàn thành

Tiên Toái Hư Không

Còn tiếp...

Bất Tử Thần Hoàng

Còn tiếp...
2016

Bạch Cốt Đạo Cung

Hoàn thành
2015

Cái Thế Tiên Tôn

Còn tiếp...
2015

Tiên Phàm Biến

Còn tiếp...

Cửu Đạo Thần Long Quyết

Còn tiếp...

Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị

Còn tiếp...

Bất Tử Chi Thần

Dropped
2017

Đạo Thiên Tiên Đồ

Còn tiếp...

Cửu Đỉnh Thần Hoàng

Còn tiếp...
2013

Thiên Nghịch

Hoàn thành
2016

Hồng Mông Linh Bảo

Còn tiếp...
2011

Thanh HuyềN ĐạO Chủ

Còn tiếp...

Vô Thượng Huyết Đế

Còn tiếp...

Tà Đạo Quỷ Tôn

Hoàn thành
2016

Hỏa Luyện Tinh Không

Còn tiếp...