Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

Tu Chân Tiểu Thuyết

100 Truyện Mới Trong Thể Loại Tu Chân Tiểu Thuyết

Bất Hủ Phàm Nhân

Còn tiếp...
2016

Trạch Nam Xuyên Việt Tìm Mỹ La Đen

Hoàn thành
2017

Vô Địch Kiếm Vực

Còn tiếp...
2014

Linh Vũ Thiên Hạ

Còn tiếp...

Thế Giới Tiên Hiệp

Còn tiếp...
2015

Phong Ấn Tiên Tôn

Còn tiếp...
2015

Vạn Cổ Chí Tôn

Hoàn thành

Đỗ Giang Long Truyền Kỳ

Còn tiếp...
2017

Thần Thú Tu Tiên 2

Còn tiếp...
2013

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Còn tiếp...

Độc Tôn Tam Giới

Còn tiếp...

Tiên Chi Võ Đạo

Hoàn thành
2015

Thiên Thần Quyết

Còn tiếp...

Chấp Ma(Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Cực Phẩm Tà Thiếu

Dropped

Nghịch Thiên Tu Tiên

Còn tiếp...
2015

Hoàn Khố Đan Thần

Còn tiếp...

Đạo Ấn

Hoàn thành
2015

Đạo

Hoàn thành
2016

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2015

Vạn Yêu Chi Tổ

Còn tiếp...

Đại Đạo Độc Hành

Hoàn thành
2015

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Còn tiếp...
2016

Tiên Thụ

Hoàn thành
2016

Trường Sinh Bất Tử

Còn tiếp...
2015

Sinh Tử Kiếp

Dropped
2016

Tuyệt Thế Kiếm Đạo

Hoàn thành
2012

Chí Tôn Tà Hoàng

Hoàn thành
2013

Thiên Đế Chí Tôn

Hoàn thành
2013

Sử Thượng Tối Cường Thân Thể

Hoàn thành
2013

Băng Cơ Ngọc Tiên

Hoàn thành
2013

Ngạo Tuyệt Tu Thần

Hoàn thành
2013

Thiên Phong Truyền Kỳ

Hoàn thành
2013

Tinh Không Chiến Thần

Hoàn thành
2015

Háo Sắc Kiếm Tu

Hoàn thành
2015

Phong Vân Tiêu Dao Tiên

Hoàn thành
2015

Yêu Minh Dược Tôn

Hoàn thành

Tâm Ma Tu Chân

Hoàn thành
2012

Truyền Kiếm

Còn tiếp...

Tiên Môn Thiếu Gia

Hoàn thành
2016

Đô Thị Tà Tu

Còn tiếp...
2012

Việt Giới Tu Linh

Còn tiếp...
2016

YY Đại Lục

Còn tiếp...
2016

Long Huyết Chiến Thần

Còn tiếp...
2015

Ngạo Kiếm Kinh Thần

Hoàn thành

Đại Việt Tu Chân

Còn tiếp...
2016

Nghịch Thiên Tu Chân Cuồng Đồ

Hoàn thành

Tinh Vũ Cửu Thần

Hoàn thành
2016