Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

Danh sách chương Bất Hủ Phàm Nhân

Truyện có 672 chương.
Lạc phách vương tử
3 phiên bản
1
Cuộc sống gian nan
3 phiên bản
2
Chỉ là phàm căn
3 phiên bản
3
Ân tình một bữa ăn
3 phiên bản
4
Có một số việc ta rất kỵ
3 phiên bản
5
Đại Hán luyện dược
3 phiên bản
6
Thủ tịch Luyện Dược Sư
3 phiên bản
7
Cực phẩm Linh Căn
3 phiên bản
8
Không có thực lực, không có tôn nghiêm
3 phiên bản
9
Một tia sáng bình minh
3 phiên bản
10
Chính là nó
3 phiên bản
11
Sẽ oanh động giới chế thuốc
3 phiên bản
12
Mạc Vô Kỵ lo lắng
3 phiên bản
13
Cửu Mệnh Liệu Thương
3 phiên bản
14
Hàng hot
3 phiên bản
15
Khai phá kinh mạch
3 phiên bản
16
Thất bại trong gang tấc
3 phiên bản
17
Rốt cuộc hiểu rõ
3 phiên bản
18
Đẩy ra chém
3 phiên bản
19
Trong lúc sinh tử
3 phiên bản
20
Tìm đường lui
3 phiên bản
21
Gia nhập Hàn Phủ
3 phiên bản
22
Ngươi chính là Mạc Vô Kỵ?
3 phiên bản
23
Lôi Vụ Sâm Lâm
3 phiên bản
24
Bị buộc vào Lôi Vụ Sâm Lâm
3 phiên bản
25
Bị buộc vào Lôi Vụ Sâm Lâm
2 phiên bản
26
Lôi Vụ Sâm Lâm Lôi Trạch
2 phiên bản
27
Tổn thất thảm trọng
2 phiên bản
28
Tìm tới cửa
2 phiên bản
29
Cẩn thận một chút
2 phiên bản
30
Rời đi Nhiêu Châu
2 phiên bản
31
Mạc Vô Kỵ thay đổi
3 phiên bản
32
Đạo bất đồng
3 phiên bản
33
Rượu bằng hữu
3 phiên bản
34
Chợ ven biển
3 phiên bản
35
TÁN THỊ NỮ NÔ
3 phiên bản
36
MẠC GIA NỮ NHÂN
3 phiên bản
37
DIỆT MÔN
3 phiên bản
38
CỨU NGƯỜI
3 phiên bản
39
TRUY SÁT
3 phiên bản
40
BIỆT LY
3 phiên bản
41
DANH NGẠCH BỊ ĐOẠT
3 phiên bản
42
TRẢ ÂN CỨU MẠNG
3 phiên bản
43
THỰC LỰC CỦA MẠC VÔ KỴ
3 phiên bản
44
TAO NGỘ HẢI YÊU VÂY CÔNG
3 phiên bản
45
KẺ CÓ DŨNG KHÍ
3 phiên bản
46
MƯỢN LÔI GIẾT ĐỊCH
3 phiên bản
47
LẠC HẢI THƯƠNG LÂU ĐIỂM CỐNG HIẾN
3 phiên bản
48
ĐẾ ĐÔ TRƯỜNG LẠC THÀNH
3 phiên bản
49
VÀO Ở THIÊN LẠC TỬU LÂU
3 phiên bản
50
BẤT HỦ PHÀM NHÂN QUYẾT
3 phiên bản
51
LUYỆN KHÍ CƠ SỞ
3 phiên bản
52
HI VỌNG CÀNG LỚN, THẤT VỌNG CÀNG NHIỀU
3 phiên bản
53
NHÌN TRỘM
3 phiên bản
54
MƯỜI CÁI HÔ HẤP
3 phiên bản
55
THÁC MẠCH TẦNG MỘT
3 phiên bản
56
THIẾT BỊ CHẾ THUỐC ĐẮT ĐỎ
3 phiên bản
57
THỦY CHUNG ĐỀU LÀ BẰNG HỮU
3 phiên bản
58
TỔ ĐỘI RỜI BẾN
3 phiên bản
59
ĐAN THƯƠNG THẤT MÃ
3 phiên bản
60
CÓ THỰC LỰC MỚI CÓ TÔN KÍNH
3 phiên bản
61
RỘNG LƯỢNG
3 phiên bản
62
DƯỢC TIÊN MÔN ĐẠI HỘI
3 phiên bản
63
LO LẮNG GẶP NHAU
3 phiên bản
64
ĐAN SƯ CỬU PHẨM
3 phiên bản
65
VÔ TỰ ĐAN THƯ
3 phiên bản
66
HUNG THỦ
3 phiên bản
67
GIA NHẬP TIÊN MÔN
3 phiên bản
68
HUYẾT NGẪU HỒ
3 phiên bản
69
QUỶ DỊ ĐAN THƯ
3 phiên bản
70
ÂM THẦM RA TAY
3 phiên bản
71
THẠCH ĐAN SƯ BƠI CHÓ
3 phiên bản
72
CỰ TUYỆT HẢO Ý
3 phiên bản
73
AN BÀI TRƯỚC KHI ĐI
3 phiên bản
74
NGŨ HÀNH HOANG VỰC
3 phiên bản
75
THẠCH ĐAN SƯ KINH HOẢNG
3 phiên bản
76
NGƯỜI KHÔNG SANG HÈN, PHẨM CÓ CAO THẤP
3 phiên bản
77
ĐẤU LOẠI KIẾM SƠN
3 phiên bản
78
BIẾN CỐ
3 phiên bản
79
LẠI THĂNG CẤP, NHẤT PHẨM NHÂN ĐAN SƯ
3 phiên bản
80
ÂN THIỂN NHÂN BỊ TƯỚC ĐOẠT SINH CƠ
3 phiên bản
81
CÓ DÁM THỬ SỨC HAY KHÔNG?
3 phiên bản
82
QUYẾT ĐỊNH LIÊN THỦ
3 phiên bản
83
ÂN THIỂN NHÂN KHIẾP SỢ
3 phiên bản
84
PHỆ SINH THÚ
4 phiên bản
85
SINH CƠ ĐÀM HOA ĐAN
3 phiên bản
86
NỬA ĐOẠN ĐOẢN KIẾM
3 phiên bản
87
MẠC LẠC KHÚC TRUYỀN THỪA
3 phiên bản
88
KHÁCH KHANH ĐAN SƯ
3 phiên bản
89
TÌM TỚI CỬA KẺ LỢI HẠI
3 phiên bản
90
MỘT CÂY THIẾT CÔN
3 phiên bản
91
ĐẤU CHUYỂN TINH DI
3 phiên bản
92
NGẪU KIẾM PHONG
3 phiên bản
93
THÁC MẠCH TẦNG BỐN
3 phiên bản
94
QUỶ DỊ HUYỀN KIẾM NHAI
3 phiên bản
95
PHIỀN PHỨC TỚI CỬA
3 phiên bản
96
ÂN THIỂN NHÂN MỤC ĐÍCH
3 phiên bản
97
NÀNG CỨU NGƯƠI MỘT MẠNG
3 phiên bản
98
BIÊN THÀNH TIÊN LUYỆN THÁP
3 phiên bản
99
LÔI LUYỆN THẤT GIÁ CAO
3 phiên bản
100