Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

Kỳ Lân Bảng

Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Kỳ Lân Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Chưởng Môn

Đại Thừa Sơ Kỳ

842/248000
2 thieuquocviet1999

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Hợp Thể Trung Kỳ

33638/179000
3 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

21171/75000
4 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2283/75000
5 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

-290011/75000
6 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

33762/60000
7 loser

Ngạo Thiên Tông Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

24590/49000
8 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
9 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

759/49000
10 etyrety

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

1620/38500
11 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

26884/30500
12 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20359/30500
13 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
14 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

1988/30500
15 DựcLong

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

1959/30500
16 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

17739/25500
17 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8638/25500
18 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8137/25500
19 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6375/25500
20 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

2964/25500
21 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13620/20500
22 chienthien

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13193/20500
23 TiểuMaTiên

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Nguyên Anh Sơ Kỳ

10805/20500
24 cauhuyy

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

9075/20500
25 darkmage

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

4690/20500
26 ThiênHạVôSong

Thế Ngoại Đào Nguyên Chúa Tể

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2346/20500
27 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

0/20500
28 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

14250/16050
29 amycola

Kết Đan Hậu Kỳ

13437/16050
30 GeniusFallen

Chiến Thần Điện Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

3328/16050
31 Third9x9

Hắc Ám Chi Địa

Kết Đan Hậu Kỳ

2031/16050
32 PhươngHạoNhiên

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

967/16050
33 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

10917/13050
34 Hưng

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Kết Đan Trung Kỳ

2201/13050
35 couqteiv

Kết Đan Trung Kỳ

1367/13050
36 Eight_D

Hắc Ám Chi Địa

Kết Đan Sơ Kỳ

7232/10050
37 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

4293/10050
38 User_Name

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

3868/10050
39 Mệnhvithiên

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

3185/10050
40 kirito

Kết Đan Sơ Kỳ

2755/10050
41 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Kết Đan Sơ Kỳ

446/10050
42 KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Kết Đan Sơ Kỳ

135/10050
43 TaLaTa

Hắc Ám Chi Địa

Trúc Cơ Hậu Kỳ

6799/7000
44 zhqqqt

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

3529/7000
45 zedas96

Thế Ngoại Đào Nguyên Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

3423/7000
46 ivir.phungf

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2925/7000
47 HoTuanDat

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2898/7000
48 Hoàng.Tâm

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2506/7000
49 HànThiênLong

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Hậu Kỳ

1579/7000
50 yangzing123

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

1026/7000