Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

Bảng Xếp Hạng Phú Hộ

Kỳ Lân Bảng Chấp Sự Bảng
Danh sách gồm 50 tu sĩ, những người sở hữu nhiều linh thạch nhất.
1 KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Kết Đan Sơ Kỳ

132
2 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

83
3 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54
4 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

40
5 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

36
6 sekai92

Hắc Ám Chi Địa

Trúc Cơ Trung Kỳ

28
7 darkmage

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

27
8 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

24
9 amycola

Kết Đan Hậu Kỳ

23
10 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

21
11 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

19
12 yatogami

Trúc Cơ Trung Kỳ

18
13 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

15
14 minami

Luyện Khí Tầng Mười

15
15 yangzing123

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

15
16 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Kết Đan Sơ Kỳ

14
17 anhmy282

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Sơ Kỳ

14
18 LacThien

Trúc Cơ Trung Kỳ

13
19 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

12
20 dotatthang

Luyện Khí Tầng Năm

11
21 Hoàng.Tâm

Trúc Cơ Hậu Kỳ

8
22 pandabao

Luyện Khí Tầng Bảy

8
23 Lucifer

Vạn Lôi Thiên Cung

Luyện Khí Tầng Tám

8
24 bishamon

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Trúc Cơ Trung Kỳ

8
25 KhôLâuĐầuGấu

Luyện Khí Tầng Bảy

7
26 tien16596

Luyện Khí Tầng Sáu

7
27 sky_love

Luyện Khí Tầng Sáu

7
28 Mạnh_Thương_Vân

Luyện Khí Tầng Sáu

7
29 thaihoahiep

Trúc Cơ Sơ Kỳ

7
30 01692066418

Luyện Khí Tầng Mười

7
31 ĐộcBuớc

Luyện Khí Tầng Chín

6
32 zzboypholezz

Luyện Khí Tầng Chín

6
33 clown

Luyện Khí Tầng Bảy

6
34 heimerdinger

Luyện Khí Tầng Mười

6
35 Long

Trúc Cơ Sơ Kỳ

6
36 KhoaiLangCa

Luyện Khí Tầng Bốn

6
37 vyvy089

Luyện Khí Tầng Mười

5
38 BéBiBự

Luyện Khí Tầng Chín

5
39 luuthienvu

Luyện Khí Tầng Chín

5
40 nhatmacon

Phàm Nhân

5
41 etyrety

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

5
42 HànThiênLong

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Hậu Kỳ

5
43 royalmoon

Ngạo Thiên Tông

Luyện Khí Tầng Sáu

5
44 cauhuyy

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

5
45 SởTiêuThiên

Luyện Khí Tầng Bảy

5
46 shina_dark

Luyện Khí Tầng Mười

5
47 Thanh_nguyễn

Luyện Khí Tầng Ba

5
48 Donald

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
49 TunqManh

Vô Tận Hỏa Vực

Luyện Khí Tầng Bảy

4
50 TrungAnh

Luyện Khí Tầng Chín

4
51 Sally

Vô Tận Hỏa Vực

Luyện Khí Tầng Mười

4
52 Rhine

Luyện Khí Tầng Bảy

4
53 Kẻ_Vô_Tình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
54 drshenkan

Luyện Khí Tầng Tám

4
55 Pinklove

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

4
56 tonymcruise

Luyện Khí Tầng Bốn

4
57 trungtinh0311

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
58 minimen

Luyện Khí Tầng Chín

4
59 lexuanbacha4

Luyện Khí Tầng Sáu

4
60 tenryuubito

Luyện Khí Tầng Chín

4
61 9ĐinhCửu9

Luyện Khí Tầng Bảy

4
62 agama11

Vạn Lôi Thiên Cung

Luyện Khí Tầng Mười

4
63 Lãnh

Luyện Khí Tầng Chín

4
64 hoan123thit

Trúc Cơ Sơ Kỳ

4
65 longthieugials1912

Luyện Khí Tầng Chín

4
66 miucung

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
67 phong

Luyện Khí Tầng Ba

4
68 doantrungluyen

Luyện Khí Tầng Năm

3
69 AnhVn97

Chiến Thần Điện

Luyện Khí Tầng Mười

3
70 dong94

Luyện Khí Tầng Tám

3
71 oceanjoon

Luyện Khí Tầng Mười

3
72 Tinh_Vu

Luyện Khí Tầng Chín

3
73 Tà.Vương

Luyện Khí Tầng Bảy

3
74 phongvana2

Luyện Khí Tầng Mười

3
75 ahưng

Luyện Khí Tầng Mười

3
76 VuThiên

Luyện Khí Tầng Năm

3
77 Michael

Luyện Khí Tầng Năm

3
78 leo97

Luyện Khí Tầng Bốn

3
79 TiêuThiên

Luyện Khí Tầng Mười

3
80 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

3
81 Roft

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Sơ Kỳ

3
82 hakasakysaika

Luyện Khí Tầng Sáu

3
83 hieunguyen017

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Luyện Khí Tầng Chín

3
84 destiny294

Luyện Khí Tầng Bảy

3
85 XiaoLong

Luyện Khí Tầng Tám

3
86 SnowGirl

Phàm Nhân

3
87 zTôm

Luyện Khí Tầng Bảy

3
88 Tiểu.Thiên

Luyện Khí Tầng Bảy

3
89 IdleShadow

Luyện Khí Tầng Mười

2
90 ThầnKiếp

Luyện Khí Tầng Năm

2
91 thekiet

Luyện Khí Tầng Sáu

2
92 HoTuanDat

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2
93 duyanhdauso

Phàm Nhân

2
94 tungvan04

Luyện Khí Tầng Ba

2
95 satdao

Luyện Khí Tầng Chín

2
96 hnydvng

Luyện Khí Tầng Sáu

2
97 JuuB

Luyện Khí Tầng Bảy

2
98 ixuli99

Luyện Khí Tầng Chín

2
99 trjeugamo

Luyện Khí Tầng Năm

2
100 thanhtam9993

Luyện Khí Tầng Sáu

2