avatar

ahihi

THÔNG SỐ
Người Đọc
7,779,016 Xem
91,310 Thích
Sáng tác
- Truyện
- Chương
YY Dịch
- Truyện
- Chương
Biên tập
22 Truyện
17,800 Chương
Bình luận
59
Đề cử
79 Điểm TB
14 Bài
Diễn đàn
5 Chủ Đề
56 Trả Lời