Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh sách những người ủng hộ tác giả, dịch giả tại YY.

luongsanglac

Luyện Hư Trung Kỳ
9,480

Thánh_Nữ_Bướm_Đêm

Luyện Khí Tầng Bảy
5,000

HồHiếu

Luyện Khí Tầng Sáu
4,290

admin

Luyện Khí Tầng Bảy
3,220

thieuquocviet1999

Hợp Thể Trung Kỳ
3,213

KoLove

Hóa Thần Sơ Kỳ
2,429

daka00

Hóa Thần Trung Kỳ
2,209

vaicavi97

Luyện Khí Tầng Sáu
1,991

Duncan

Luyện Khí Tầng Mười
1,874

DiệpMặc

Hợp Thể Sơ Kỳ
1,623

TrảmMiêuTrutậnYYGiới

Trúc Cơ Sơ Kỳ
1,382

BiThieuHiep

Luyện Khí Tầng Năm
1,330

Thetheif

Luyện Khí Tầng Một
1,210

xonevictory

Hư Linh Sơ Kỳ
1,098

haro

Luyện Khí Tầng Một
1,009

Hanbang

Nguyên Anh Sơ Kỳ
955

Shiho

Luyện Khí Tầng Hai
800

LăngPhong

Luyện Khí Tầng Chín
763

skykaew

Luyện Khí Tầng Năm
700

01636947499

Luyện Khí Tầng Mười
620

bomayfeed

Luyện Khí Tầng Một
601

Ability

Luyện Khí Tầng Năm
600

daipham

Nguyên Anh Sơ Kỳ
600

KhanG.nhi

Trúc Cơ Trung Kỳ
590

TiểuMaTiên

Hóa Thần Sơ Kỳ
552

honggiatamthieu

Luyện Khí Tầng Tám
520

hoan2268

Luyện Khí Tầng Bảy
485

Hằng_Chun

Nguyên Anh Sơ Kỳ
400

tuanpham

Luyện Khí Tầng Bốn
352

NhịThếTổ

Luyện Khí Tầng Năm
333

Takamiya

Luyện Khí Tầng Ba
250

darkmage

Nguyên Anh Sơ Kỳ
225

yetiiiii

Luyện Khí Tầng Một
200

Tu-Tiên@1

Luyện Khí Tầng Một
200

caominh1102

Luyện Khí Tầng Một
200

luonyeuemhd

Luyện Khí Tầng Ba
200

jackphan

Phàm Nhân
200

GhệĐá2Lần

Luyện Khí Tầng Bảy
200

boy9602

Luyện Khí Tầng Tám
200

nda1811

Luyện Khí Tầng Năm
200

wenyu1999

Luyện Khí Tầng Một
200

chodien1999

Luyện Khí Tầng Một
200

vinhhmong

Luyện Khí Tầng Một
190

Tinh_Không_Hạo_Thiên

Luyện Khí Tầng Bảy
165

yurigana

Luyện Khí Tầng Bốn
150

ThiênHạĐệNhấtYêuCơTôĐắcKỷ

Luyện Khí Tầng Bảy
150

PhạmTiếnAnh

Luyện Khí Tầng Bốn
140

love1993

Luyện Khí Tầng Bảy
140

thieulama2k9

Luyện Khí Tầng Sáu
120

pntuan9x

Luyện Khí Tầng Năm
110

Chấn_Thiên

Luyện Khí Tầng Sáu
100

hoangan11600

Trúc Cơ Sơ Kỳ
100

TrungKing

Luyện Khí Tầng Mười
100

Razer

Luyện Hư Hậu Kỳ
100

BànTử

Luyện Khí Tầng Năm
100

tungpy

Luyện Khí Tầng Bốn
100

tranchihieu

Luyện Khí Tầng Hai
100

DựcLong

Nguyên Anh Hậu Kỳ
92

Ahihi123

Luyện Khí Tầng Ba
90

memeboo

Luyện Khí Tầng Ba
80

hungdtdt95

Luyện Khí Tầng Bốn
80

suoneo003

Luyện Khí Tầng Một
80

baolongchannhan

Kết Đan Sơ Kỳ
50

minh1122

Luyện Khí Tầng Chín
50

DKPromise

Luyện Khí Tầng Bảy
50

kogakisil

Luyện Khí Tầng Ba
50

LangThang

Luyện Khí Tầng Sáu
40

403angel

Luyện Khí Tầng Hai
40

Scarpe

Luyện Khí Tầng Một
40

OnlyVip

Luyện Khí Tầng Hai
30

KasTaurus

Nguyên Anh Hậu Kỳ
30

khanhduong

Luyện Khí Tầng Hai
20

anhkhoa

Luyện Khí Tầng Bốn
20

test

Luyện Khí Tầng Mười
20

YeensLinh

Luyện Khí Tầng Bảy
20

gammo

Luyện Khí Tầng Một
10

ashfall

Luyện Khí Tầng Ba
10

nothewe

Luyện Khí Tầng Tám
10

huytyak39

Luyện Khí Tầng Mười
10

huyenthoai

Luyện Khí Tầng Một
10

angelofthesky

Luyện Khí Tầng Ba
10

Duoc

Trúc Cơ Trung Kỳ
10

hoa9727

Luyện Khí Tầng Năm
10

Thàm.Nanh

Luyện Khí Tầng Chín
1