Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Liên Hệ TruyenYY

Danh sách những người ủng hộ tác giả, dịch giả tại YY.

haro

Luyện Khí Tầng Một
1,009

admin

Luyện Khí Tầng Bảy
980

LăngPhong

Luyện Khí Tầng Bảy
203

DiệpMặc

Luyện Hư Sơ Kỳ
92

darkmage

Nguyên Anh Sơ Kỳ
25

baolongchannhan

Luyện Khí Tầng Tám
25

xonevictory

Chân Tiên Sơ Kỳ
25

ashfall

Luyện Khí Tầng Một
10

Duoc

Luyện Khí Tầng Mười
10