Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh sách những người ủng hộ tác giả, dịch giả tại YY.

luongsanglac

Luyện Hư Trung Kỳ
9,480

bebebietyeu

Luyện Hư Hậu Kỳ
5,000

admin

Luyện Khí Tầng Bảy
2,820

daka00

Hóa Thần Trung Kỳ
2,157

KoLove

Nguyên Anh Trung Kỳ
1,801

DiệpMặc

Hợp Thể Sơ Kỳ
1,623

BiThieuHiep

Luyện Khí Tầng Ba
1,330

vaicavi97

Luyện Khí Tầng Bốn
1,330

thieuquocviet1999

Hợp Thể Trung Kỳ
1,271

TrảmMiêuTrutậnYYGiới

Luyện Khí Tầng Mười
1,069

haro

Luyện Khí Tầng Một
1,009

Hanbang

Nguyên Anh Sơ Kỳ
885

xonevictory

Chân Tiên Hậu Kỳ
765

LăngPhong

Luyện Khí Tầng Tám
763

Duncan

Luyện Khí Tầng Mười
761

Thetheif

Luyện Khí Tầng Một
620

KhanG.nhi

Trúc Cơ Trung Kỳ
590

TiểuMaTiên

Hóa Thần Sơ Kỳ
552

honggiatamthieu

Luyện Khí Tầng Tám
520

bomayfeed

Luyện Khí Tầng Một
400

Hằng_Chun

Nguyên Anh Sơ Kỳ
400

daipham

Luyện Khí Tầng Bốn
400

NhịThếTổ

Luyện Khí Tầng Năm
333

darkmage

Nguyên Anh Sơ Kỳ
225

boy9602

Luyện Khí Tầng Sáu
200

luonyeuemhd

Luyện Khí Tầng Một
200

caominh1102

Luyện Khí Tầng Một
200

chodien1999

Luyện Khí Tầng Một
200

hoan2268

Luyện Khí Tầng Năm
185

ThiênHạĐệNhấtYêuCơTôĐắcKỷ

Hợp Thể Hậu Kỳ
150

tuanpham

Luyện Khí Tầng Bốn
141

love1993

Luyện Khí Tầng Sáu
140

PhạmTiếnAnh

Luyện Khí Tầng Bốn
140

thieulama2k9

Luyện Khí Tầng Bốn
120

pntuan9x

Luyện Khí Tầng Ba
110

BànTử

Luyện Khí Tầng Năm
100

Razer

Luyện Hư Hậu Kỳ
100

TrungKing

Luyện Khí Tầng Mười
100

DựcLong

Nguyên Anh Hậu Kỳ
92

suoneo003

Phàm Nhân
80

vinhhmong

Luyện Khí Tầng Một
80

memeboo

Luyện Khí Tầng Ba
70

baolongchannhan

Kết Đan Sơ Kỳ
50

DKPromise

Luyện Khí Tầng Bảy
50

403angel

Luyện Khí Tầng Hai
40

Scarpe

Luyện Khí Tầng Một
40

OnlyVip

Luyện Khí Tầng Hai
30

LangThang

Luyện Khí Tầng Năm
30

KasTaurus

Nguyên Anh Hậu Kỳ
30

minh1122

Luyện Khí Tầng Bảy
20

khanhduong

Luyện Khí Tầng Hai
20

test

Luyện Khí Tầng Mười
20

anhkhoa

Luyện Khí Tầng Ba
20

nothewe

Luyện Khí Tầng Sáu
10

huyenthoai

Luyện Khí Tầng Một
10

ashfall

Luyện Khí Tầng Ba
10

huytyak39

Luyện Khí Tầng Mười
10

Duoc

Trúc Cơ Sơ Kỳ
10

Thàm.Nanh

Luyện Khí Tầng Bảy
1