Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Liên Hệ TruyenYY

xin link truyện để dịch

Lang.Ma
Lang.Ma
Luyện Khí Tầng Bảy (49%)
Dâm Ma TônG

Chẳng là ta muốn dịch truyện thể loại võng du mà không có link truyện nào hay, có đạo hữu nào có link cho xin cái

tạo bởi
14 June
mới trả lời
14 June
1
trả lời
58
xem
1
thành viên
trang1999
trang1999
Nguyên Anh Sơ Kỳ (39%)
Chưởng Môn Thanh Lâu Thập Nhị Phòng

http://truyencv.com/vong-du/ tham khảo ở đây

Bạn đang đọc bài xin link truyện để dịch tạo bởi Lang.Ma trong Bàn Luận Truyện.