Trang Chủ

YY Giới

46

Thể Loại

Đăng Ký

Thêm

Những chủ đề mới được cập nhật

Ngươi đến với TruyenYY như thế nào?
 • 506
 • 30
 • update
KoLove
Cách tính lượt xem (views) của YY
 • 59
 • 2
 • update
KeoChuoi
Tìm truyện
 • 80
 • 5
 • update
admin
cần ai dịch hộ
 • 41
 • 2
 • update
KoLove
Truyện hay
 • 51
 • 2
 • update
zzlongvinhzz
Xin truyện
 • 58
 • 2
 • update
DựcLong
Thảo luận về truyện "Thần Ma Hệ Thống"
 • 42
 • 1
 • update
GinLucifer
Kim phiếu
 • 41
 • 2
 • update
xonevictory
up load
 • 63
 • 5
 • update
QHLQ
Hình như là....
 • 68
 • 4
 • update
KeoChuoi
Truyện xuất bản
 • 34
 • 1
 • update
xonevictory
Kết quả truyện Ẩn Sát
 • 54
 • 3
 • update
DựcLong
tìm truyện
 • 87
 • 4
 • update
haywasa12
Cần dịch truyên
 • 41
 • 1
 • update
xonevictory
Hello
 • 46
 • 5
 • update
tinhcodon
Xin truyện
 • 67
 • 3
 • update
Hoàng_Hiệu_Blues
Exp lên cấp yy???
 • 78
 • 5
 • update
KeoChuoi
Xin các tiên nhân giới thiệu ít cổ truyện tu luyện
 • 67
 • 1
 • update
GinLucifer
Nhờ ( nhưng không vả )
 • 102
 • 9
 • update
phmm522
chỉ giúp vài bộ truyện
 • 86
 • 4
 • update
Hoàng_Hiệu_Blues
kiếm linh thạch
 • 51
 • 5
 • update
KoLove
Khó tu luyện quá
 • 85
 • 6
 • update
etyrety
Bắt đền cái "Ghi Chú Nội Bộ" của lão đại
 • 58
 • 7
 • update
KoLove
Đậu móa, tức lắm rồi nha
 • 55
 • 3
 • update
Hoàng_Hiệu_Blues
Tìm truyện
 • 43
 • 0
hanguyen95
Sắc hiệp hay cho ai cần
 • 3060
 • 61
 • update
XuThu
Xin truyện
 • 45
 • 2
 • update
Mạctà
Thắc mắc về cách hoạt động trong phần tìm truyện
 • 36
 • 1
 • update
admin
đang chờ đợi
 • 24
 • 0
Iloveyouccnlyy
Góp ý về phần "Nhân vật trong truyện"
 • 39
 • 2
 • update
admin