Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Liên Hệ TruyenYY

Những chủ đề mới được cập nhật

Hỏi chút nào
 • 17
 • 2
 • update
ThánhNữ
Xin truyện
 • 21
 • 3
 • update
kurokaze
Ai muốn dịch truyện nào vào đây.
 • 95
 • 5
 • update
luongsanglac
Thắc mắc
 • 14
 • 2
 • update
luongsanglac
xin truyện
 • 53
 • 5
 • update
KeoChuoi
đồ của ta đâu :liec
 • 45
 • 4
 • update
Kẻ_Vô_Tình
Tìm truyện
 • 47
 • 2
 • update
Hoàng_Hiệu_Blues
Cảnh báo lừa đảo
 • 148
 • 18
 • update
etyrety
Xin truyện NVC ntn
 • 113
 • 6
 • update
snownight
Góp ý
 • 42
 • 2
 • update
Kẻ_Vô_Tình
Tông phái
 • 48
 • 6
 • update
PhươngHạoNhiên
Cần tư vấn
 • 73
 • 4
 • update
zukenchi01
Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, mong các đạo hữu vào khai sáng
 • 80
 • 13
 • update
PhươngHạoNhiên
Ngươi đến với TruyenYY như thế nào?
 • 634
 • 34
 • update
ThiênHạVôSong
Xin Truyện
 • 50
 • 3
 • update
Kẻ_Vô_Tình
hóng truyện
 • 116
 • 5
 • update
Hoàng_Hiệu_Blues
Xin truyện tu chân dịch ạ
 • 20
 • 1
 • update
admin
Cập nhật dùm đi huhu
 • 25
 • 1
 • update
admin
tăng điểm kinh nghiệm
 • 32
 • 3
 • update
DiệpMặc
Nhân gian băng khí
 • 27
 • 4
 • update
DiệpMặc
Xin list truyện plzz
 • 109
 • 15
 • update
admin
Lỗi không biên tập được
 • 28
 • 3
 • update
duongveam
[Event] Viết bài hướng dẫn cho YY
 • 130
 • 5
 • update
LacThien
Về Thanh HP trong Trang Cá Nhân
 • 291
 • 21
 • update
hoan123thit
Sắc Sắc Sắc
 • 222
 • 8
 • update
McQueen
Xin truyện Hệ Thống
 • 204
 • 8
 • update
whatever071197
tiên nhân chỉ lộ
 • 35
 • 3
 • update
o0o..
Lỗi khi dùng yy uploader
 • 37
 • 4
 • update
admin
Event
 • 60
 • 2
 • update
Kẻ_Vô_Tình
Tìm truyện
 • 74
 • 3
 • update
xonevictory