Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Những chủ đề mới được cập nhật

Cùng luyện nào
 • 8
 • 0
hohoangvan0909
các tỉ tỉ và muội muội vô gấp
 • 56
 • 4
 • update
User_Name
Chấp sự mới
 • 66
 • 11
 • update
kutatasoa
Về vấn đề hp
 • 31
 • 2
 • update
LãngTửVôTình
Xin xor
 • 54
 • 1
 • update
huytyak39
tu luyện ????
 • 67
 • 2
 • update
phan@thien
Kẻ lười đọc truyện dư tiền tu luyện
 • 89
 • 2
 • update
LãngTửVôTình
Tung của
 • 58
 • 1
 • update
CácChủBíThưCác
Xin đổi tên
 • 47
 • 0
User_Name
Hỏi cái
 • 27
 • 0
longvula113
CẦU TRUYỆN :(
 • 150
 • 6
 • update
VtkTrảmPhong
Sắc hiệp hay cho ai cần
 • 5056
 • 74
 • update
DựcLong
Dực long
 • 65
 • 2
 • update
DựcLong
Lac ơi mấy truyện
 • 61
 • 2
 • update
DựcLong
Cần hỏi tên truyện
 • 67
 • 1
 • update
snownight
độ kiếp
 • 78
 • 1
 • update
VtkTrảmPhong
Bái sư
 • 88
 • 3
 • update
Duongminhhao
Nét đẹp các dân tộc
 • 99
 • 5
 • update
Kẻ_Vô_Tình
Convert hộ
 • 31
 • 1
 • update
luongsanglac
Ai chỉ em truyện sắc hiệp gì hay đi
 • 85
 • 0
yurigana
Rác Rưởi
 • 104
 • 5
 • update
thansieub
Có lỗi app à
 • 53
 • 1
 • update
duccom01
TÌM/HỎI/XIN TRUYỆN ĐÔ THỊ - YY
 • 81
 • 3
 • update
TrảmMiêuTrutậnYYGiới
Tìm truyện để ta tu luyện khi dưỡng thương :<<<
 • 38
 • 0
TiênHồ
hỏi truyện
 • 80
 • 7
 • update
Hưng
đăng dùm
 • 50
 • 3
 • update
daipham
Vấn Đề về Biên Tạp (@xonevictory với @admin) ai giải quyết đc thì giải quyết dùm e....hết truyện đc biên tập
 • 98
 • 2
 • update
xonevictory
cần giới thiệu truyện
 • 67
 • 2
 • update
hoan123thit
xin truyện
 • 89
 • 4
 • update
LongVũ
lt up truyen
 • 47
 • 2
 • update
daipham