Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Liên Hệ TruyenYY

Những chủ đề mới được cập nhật

Mọi người vào ủng hộ truyện của miêu nhé
 • 40
 • 2
 • update
Third9x9
tuổi thơ
 • 30
 • 6
 • update
mieuyeu12
Mọi người vào ủng hộ truyện của tại hạ đi. Làm ơn
 • 32
 • 5
 • update
DựcLong
Hình Ảnh Truyện
 • 20
 • 5
 • update
LãngTửVôTình
Ảnh NV truyện
 • 19
 • 0
Third9x9
Hướng Dẫn Cách Viết Truyện - Bài viết trích từ chia sẻ của " Vịt Con ", một trong những cây viết xuất sắc của Thiên Địa Hội... Up lên cho mấy huynh đệ bên YY Tu Tiên cùng tham khảo
 • 16
 • 1
 • update
luongsanglac
Truyện Offline
 • 16
 • 3
 • update
admin
Cho ta hỏi
 • 8
 • 4
 • update
Third9x9
xin hãy giúp tôi
 • 10
 • 4
 • update
Third9x9
tìm truyện
 • 8
 • 1
 • update
admin
Chính sách về Truyện VIP và Kim Bảng
 • 64
 • 2
 • update
PhươngHạoNhiên
Ta XXX
 • 49
 • 7
 • update
etyrety
Dương Thanh Ký
 • 26
 • 2
 • update
PhươngHạoNhiên
Hướng Dẫn Cách Viết Truyện - Bài viết trích từ chia sẻ của " Vịt Con ", một trong những cây viết xuất sắc của Thiên Địa Hội... Up lên cho mấy huynh đệ bên YY Tu Tiên cùng tham khảo
 • 44
 • 7
 • update
PhươngHạoNhiên
Xin truyện
 • 14
 • 0
xlpro1
Nhờ vả
 • 3
 • 3
 • update
Hoàng_Hiệu_Blues
Tạm biệt nhé
 • 43
 • 4
 • update
QHLQ
Nhờ Dịch hộ tên Ảnh nhân vật Đế Bá
 • 70
 • 7
 • update
Hoàng_Hiệu_Blues
Bác nào dịch hộ truyện này dùm mình Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia
 • 20
 • 1
 • update
Kẻ_Vô_Tình
Hướng Dẫn Cách Viết Truyện - Bài viết trích từ chia sẻ của " Vịt Con ", một trong những cây viết xuất sắc của Thiên Địa Hội... Up lên cho mấy huynh đệ bên YY Tu Tiên cùng tham khảo
 • 17
 • 0
lenkenn
Xin truyện
 • 40
 • 2
 • update
Hoàng_Hiệu_Blues
Làm đạo tặc k dễ ahhhhh
 • 56
 • 7
 • update
LãngTửVôTình
Xin truyện
 • 40
 • 2
 • update
Hoàng_Hiệu_Blues
Vấn đề thêm trn
 • 23
 • 6
 • update
admin
xin truyện
 • 27
 • 0
Lang.Ma
Xin Dịch Giúp Truyện "Yêu Thần"
 • 73
 • 4
 • update
KoLove
Xin chỉ giáo exp!
 • 23
 • 2
 • update
chivas
Tìm truyện
 • 27
 • 1
 • update
luongsanglac
Exp khi đọc truyện
 • 37
 • 2
 • update
Hoàng_Hiệu_Blues
xin truyện đọc hài hài, bựa bựa 1 tí ( tiên hiệp, dị giới)
 • 126
 • 7
 • update
GinLucifer