Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Liên Hệ TruyenYY

Huyền Huyễn

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Huyết Mạch Phượng Hoàng

Còn tiếp...
2015

Bất Hủ Phàm Nhân

Còn tiếp...
2016

Ma Thần Thiên Quân

Còn tiếp...
2014

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Ta Là Chí Tôn (dịch)

Còn tiếp...
2017

Chúa Tể Vạn Giới

Còn tiếp...
2017

Vũ Thần Không Gian

HT
2013

Tối Cường Hệ Thống (bản dịch)

Còn tiếp...
2016

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Còn tiếp...
2016

Vu Sư Chi Lữ

Còn tiếp...
2014

Cổ Vu

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Yy Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Tiểu Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

Còn tiếp...

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Thần Đạo Đan Tôn

Còn tiếp...

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...

Vô Tận Hỏa Vực

Còn tiếp...
2016

Diệt Thế Ma Đế

Còn tiếp...
2016

Đào Vận Thôn Y

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Thăng Cấp

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Vạn Vực Linh Thần

Còn tiếp...

Thuần Dương Võ Thần

Còn tiếp...
2016

Chí Tôn Chủ Bá

Còn tiếp...
2016

Ngự Thú Chúa Tể

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Thế Kiếm Thần

Còn tiếp...
2015

Võ Ngạo Cửu Tiêu

Còn tiếp...
2016

Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

HT
2016

Xích Long Võ Thần

Còn tiếp...
2016

Thái Cổ Kiếm Tôn

Còn tiếp...
2016

Tiên Ấn

Dropped

Hồng Hoang Lăng Tiêu Lục

HT

Vạn Cổ Đại Đế

Còn tiếp...
2017

Chiến Thiên Long Đế

Còn tiếp...
2017

Chí Tôn Trọng Sinh

Còn tiếp...
2016

Thiên Đạo Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Vũ Khí Đại Sư

Còn tiếp...
2016

Trấn Hồn Cuồng Thiếu

Còn tiếp...
2017