Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Liên Hệ TruyenYY

Tiên hiệp

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên hiệp

Bất Hủ Phàm Nhân

Còn tiếp...
2016

Ma Thần Thiên Quân

Còn tiếp...
2014

Dương Thanh Ký

Còn tiếp...
2017

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Tiểu Tiên Hữu Độc

HT
2016

Dịch Cân Kinh

HT
2016

Tiên Đạo Cầu Tác

HT
2016

Vạn Yêu Chi Tổ

HT
2016

Thần Thú Tu Tiên

HT
2016

Lạc Vào Liêu Trai

HT
2016

Linh Vũ Thiên Hạ

Còn tiếp...

Tối Cường Hệ Thống (bản dịch)

Còn tiếp...
2016

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Kiếm Vương Triều

Còn tiếp...
2016

Thiên

Còn tiếp...
2015

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Đạo Thiên Tiên Đồ

Còn tiếp...
2017

Thâu Thiên

HT
2016

Phong Ngự

HT
2016

Cổ Vu

Còn tiếp...
2017

Tiên Nghịch

HT

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Còn tiếp...

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)

Còn tiếp...
2016

Phong Lưu Chân Tiên

Còn tiếp...

Luyện Tiên Vô Song

HT
2016

Thiên Hồng Ma Đạo

HT
2016

Vũ Đạp Đỉnh Cao

HT
2016

Một Khối Bản Chuyên Xông Tiên Giới

HT
2016

Tiên Trù

HT
2016

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Tiên Chi Cực Đạo

HT
2016

Thiên Niên Cực Phẩm Lưu Manh

HT
2016

Linh Kiếm Tình Duyên

HT
2016

Sỏa Tiên Đan Đế

HT
2016

Lục Đạo Giáo Chủ

HT
2016

Đại Thiên Thành Đạo

HT
2016

Bách Luyện Phần Tiên

HT
2016

Tiên Tông Truyền Kỳ

HT
2016

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...

Cực Phẩm Tu Chân Thiên Tài

HT
2016