Truyện VIP

Truyện Đánh Dấu

Thầy Giáo Lưu Manh


Một thầy giáo dạy Lịch Sử mới 29 tuổi đã đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú quốc gia do Bộ giáo dục khe...

Chương 102 -

Truyện chất lượng cao

Ta Là Chí Tôn (dịch)


Truyện mới nhất của tác giả nổi tiếng Phong Lăng Thiên Hạ. Dược không thành Đan cũng chỉ là độc;...

Chương 55 -

Truyện chất lượng cao