Dị Hiệp

Tác giả Tự Tại 《自在》
Thể loại Tiên hiệp Ngôn Tình Dị Năng Sắc hiệp
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 188,710
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
799 đọc
D
Giới Thiệu Truyện

Ăn tươi nhất chích long hội thế nào? Không ai biết.

Đại biểu ác đích hoang thú bị thiện lương đích tâm sở ràng buộc, thiện ác cũng không tái thuần túy, chỉ có trĩ tử chi tâm vĩnh tồn.

Thời gian tới hội thế nào? Còn có cái nào kinh hỉ? Bình thường nhân tối chân thực đích mộng mị, tại đô thị trung trình diễn.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Dị Hiệp