Gửi Cho Anh: U're My Destiny

Tác giả Miyamoto_Reii
Thể loại Truyện Teen
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 186,970
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
306 đọc
D
Giới Thiệu Truyện

Mùa xuân năm mười sáu tuổi.... em gặp lại anh

Mùa hạ năm mười sáu tuổi... em ghét anh

Mùa thu năm mười sáu tuổi... em nhớ anh

Mùa đông năm mười sáu tuổi... em yêu anh

Mùa xuân năm mười bảy tuổi... em rời xa anh


Mùa xuân năm em mười sáu tuổi... anh gặp lại em

Mùa hạ năm em mười sáu tuổi... anh nhớ em

Mùa thu năm em mười sáu tuổi... anh thích em

Mùa đông năm em mười sáu tuổi... anh yêu em

Mùa xuân năm em mười bảy tuổi... Anh điên cuồng đi tìm kiếm bóng hình em...

From me to you - Gửi cho anh.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Gửi Cho Anh: U're My Destiny