Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

Những đánh giá cho truyện Thần Năng Đại Hệ Thống
LãngTửVôTình · Luyện Hư Sơ Kỳ ·
80 Đánh giá
Vừa Độ YY

Tài năng việt đâyyyy. Ủng hộ nào bà con. Các ngươi chán cảnh nvc tu luyện từng bước rườm ra mắc mệt?? Thích nhũng cảnh pk hoàn tráng?? Bơi vào đây!! Chiến tranh xuyên lục địa. Đánh chém tưng bừng khói lửa sẽ thỏa mãn máu anh hùng của các vị. Bơi zo bơi zo nào!!!