Trang Chủ

YY Giới

7

Thể Loại

Đăng Ký

Thêm

Kỳ Lân Bảng

Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Kỳ Lân Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Chưởng Môn

Đại Thừa Trung Kỳ

63868/273000
2 thieuquocviet1999

Thiên Đình Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

33859/179000
3 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Luyện Hư Hậu Kỳ

23822/130000
4 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2283/75000
5 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

-289985/75000
6 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

33784/60000
7 loser

Hóa Thần Trung Kỳ

24600/49000
8 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
9 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

759/49000
10 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

8945/38500
11 etyrety

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

1804/38500
12 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

26939/30500
13 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20359/30500
14 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

11838/30500
15 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
16 DựcLong

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

2149/30500
17 TiểuMaTiên

Nguyên Anh Hậu Kỳ

820/30500
18 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

18439/25500
19 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8704/25500
20 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8137/25500
21 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6377/25500
22 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

2964/25500
23 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13620/20500
24 chienthien

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13298/20500
25 cauhuyy

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

9075/20500
26 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

7980/20500
27 darkmage

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

5587/20500
28 ThiênHạVôSong

Thế Ngoại Đào Nguyên Chúa Tể

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2356/20500
29 amycola

Kết Đan Hậu Kỳ

13626/16050
30 Third9x9

Kết Đan Hậu Kỳ

3971/16050
31 GeniusFallen

Chiến Thần Điện Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

3328/16050
32 PhươngHạoNhiên

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

1079/16050
33 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

10917/13050
34 Hưng

Hắc Ám Chi Địa

Kết Đan Trung Kỳ

3455/13050
35 couqteiv

Kết Đan Trung Kỳ

1367/13050
36 Eight_D

Hắc Ám Chi Địa

Kết Đan Sơ Kỳ

7232/10050
37 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

4298/10050
38 User_Name

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

4233/10050
39 Mệnhvithiên

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

3185/10050
40 kirito

Kết Đan Sơ Kỳ

2755/10050
41 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Kết Đan Sơ Kỳ

1001/10050
42 KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Kết Đan Sơ Kỳ

519/10050
43 Pinklove

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

30/10050
44 TaLaTa

Hắc Ám Chi Địa

Trúc Cơ Hậu Kỳ

6873/7000
45 ivir.phungf

Trúc Cơ Hậu Kỳ

3809/7000
46 HoTuanDat

Trúc Cơ Hậu Kỳ

3691/7000
47 zhqqqt

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

3529/7000
48 zedas96

Thế Ngoại Đào Nguyên Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

3439/7000
49 Hoàng.Tâm

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2766/7000
50 Kẻ_Vô_Tình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Trúc Cơ Hậu Kỳ

1966/7000