Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

Kỳ Lân Bảng

Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Kỳ Lân Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

20988/179000
2 thieuquocviet1999

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Hợp Thể Sơ Kỳ

111293/150000
3 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2283/75000
4 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

-295992/75000
5 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

19709/49000
6 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

708/49000
7 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

11739/38500
8 VuTuyetNhi

Ngạo Thiên Tông Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

11417/38500
9 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

22353/30500
10 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

18787/30500
11 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
12 etyrety

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

19647/25500
13 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

17703/25500
14 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8137/25500
15 DựcLong

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6949/25500
16 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

3621/25500
17 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

2648/25500
18 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

2500/25500
19 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13620/20500
20 cauhuyy

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

7113/20500
21 ThiênHạVôSong

Thế Ngoại Đào Nguyên Chúa Tể

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2104/20500
22 chienthien

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

1166/20500
23 darkmage

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

14098/16050
24 GeniusFallen

Chiến Thần Điện Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

3326/16050
25 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

10704/13050
26 loser

Ngạo Thiên Tông Trưởng Lão

Kết Đan Trung Kỳ

4125/13050
27 couqteiv

Kết Đan Trung Kỳ

1899/13050
28 Hưng

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

6843/10050
29 Mệnhvithiên

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

2103/10050
30 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

1848/10050
31 PhươngHạoNhiên

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

1019/10050
32 User_Name

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

10605/7000
33 zhqqqt

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

6152/7000
34 kirito

Trúc Cơ Hậu Kỳ

6094/7000
35 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

4962/7000
36 TaLaTa

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

4949/7000
37 amycola

Trúc Cơ Hậu Kỳ

3738/7000
38 Pinklove

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

705/7000
39 HoTuanDat

Trúc Cơ Hậu Kỳ

266/7000
40 yangzing123

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

252/7000
41 Hoàng.Tâm

Trúc Cơ Hậu Kỳ

18/7000
42 zedas96

Thế Ngoại Đào Nguyên Trưởng Lão

Trúc Cơ Trung Kỳ

4441/4510
43 HànThiênLong

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Trung Kỳ

3882/4510
44 Bùm_Bùm

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Trung Kỳ

3372/4510
45 trungtinh0311

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Trung Kỳ

2211/4510
46 ThầnLong

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Trung Kỳ

1884/4510
47 MạcLãoNi

Vạn Lôi Thiên Cung

Trúc Cơ Trung Kỳ

1843/4510
48 Mộng_Ảo

Trúc Cơ Trung Kỳ

1660/4510
49 Ragnakog

Trúc Cơ Trung Kỳ

1395/4510
50 phamngocchi99

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Trúc Cơ Trung Kỳ

1246/4510