Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Thánh Chủ

Chân Tiên Hậu Kỳ

225760/450000
2 ThiênHạĐệNhấtYêuCơTôĐắcKỷ

Thúy Yên Môn Môn Chủ

Hợp Thể Hậu Kỳ

0/200000
3 thieuquocviet1999

Hắc Ám Chi Địa Đại Trưởng Lão

Hợp Thể Trung Kỳ

76656/179000
4 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Luyện Hư Hậu Kỳ

112316/130000
5 bebebietyeu

Thúy Yên Môn Thái Thượng Trưởng Lão

Luyện Hư Hậu Kỳ

68401/130000
6 Razer

Luyện Hư Hậu Kỳ

-77408/130000
7 luongsanglac

Hắc Ám Chi Địa Quân Sư

Luyện Hư Trung Kỳ

82435/99000
8 ThiênHạĐệNhấtMỹNhânĐiêuThuyền

Thúy Yên Môn Tông Chủ Phu Nhân

Luyện Hư Sơ Kỳ

6092/75000
9 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2382/75000
10 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

-249880/75000
11 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54409/60000
12 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

28805/49000
13 loser

Hóa Thần Trung Kỳ

26886/49000
14 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
15 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

7063/49000
16 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

766/49000
17 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

20581/38500
18 TỷLàDânFarmLinhThạch

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

19017/38500
19 etyrety

Hắc Ám Chi Địa Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

4043/38500
20 TiểuMaTiên

Hắc Ám Chi Địa Tông Chủ Phu Nhân

Hóa Thần Sơ Kỳ

0/38500
21 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

28520/30500
22 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

25505/30500
23 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20458/30500
24 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
25 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

2983/30500
26 KasTaurus

Ma Giáo Giáo Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

-2019/30500
27 KasThiếuGia

Ma Giáo Thái Thượng Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

20836/25500
28 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

18503/25500
29 KoLove

Hậu Môn Môn Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

11260/25500
30 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8137/25500
31 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6386/25500
32 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

5419/25500
33 KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đại Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

552/25500
34 GSPrince

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Sơ Kỳ

14615/20500
35 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13620/20500
36 chienthien

Thiên Đình Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13313/20500
37 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

12285/20500
38 cauhuyy

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

10914/20500
39 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

8013/20500
40 Thánhgà

Thúy Yên Môn Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

3989/20500
41 ThiênHạVôSong

Thế Ngoại Đào Nguyên Chúa Tể

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2551/20500
42 Hằng_Chun

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Sơ Kỳ

1332/20500
43 Hanbang

Thúy Yên Môn Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

940/20500
44 Third9x9

Sắc Lang Hội🎆🎆🍚🍚 Hội Trưởng

Nguyên Anh Sơ Kỳ

265/20500
45 kasprince

Ma Giáo Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

0/20500
46 amycola

Thúy Yên Môn Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

-1765/20500
47 GeniusFallen

Chiến Thần Điện Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

3328/16050
48 PhươngHạoNhiên

Thúy Yên Môn Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

2312/16050
49 User_Name

Dâm Ma TônG

Kết Đan Hậu Kỳ

1043/16050
50 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

10917/13050