Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

Kỳ Lân Bảng

Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Kỳ Lân Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

64702/179000
2 thieuquocviet1999

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Hợp Thể Trung Kỳ

33593/179000
3 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

20784/75000
4 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2283/75000
5 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

-290050/75000
6 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

33755/60000
7 loser

Ngạo Thiên Tông Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

24534/49000
8 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

22208/49000
9 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

759/49000
10 etyrety

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

642/38500
11 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

26032/30500
12 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20359/30500
13 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
14 DựcLong

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

1937/30500
15 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

17739/25500
16 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8638/25500
17 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8137/25500
18 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6366/25500
19 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

2967/25500
20 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

20253/20500
21 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13620/20500
22 chienthien

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13198/20500
23 cauhuyy

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

9075/20500
24 darkmage

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2637/20500
25 ThiênHạVôSong

Thế Ngoại Đào Nguyên Chúa Tể

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2346/20500
26 amycola

Kết Đan Hậu Kỳ

11672/16050
27 GeniusFallen

Chiến Thần Điện Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

3328/16050
28 PhươngHạoNhiên

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

465/16050
29 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Kết Đan Trung Kỳ

11948/13050
30 rocketter9xx

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Kết Đan Trung Kỳ

10917/13050
31 Hưng

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Kết Đan Trung Kỳ

1524/13050
32 couqteiv

Kết Đan Trung Kỳ

1367/13050
33 Third9x9

Hắc Ám Chi Địa

Kết Đan Sơ Kỳ

7852/10050
34 Eight_D

Hắc Ám Chi Địa

Kết Đan Sơ Kỳ

7058/10050
35 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

4291/10050
36 Mệnhvithiên

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

3169/10050
37 User_Name

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

2458/10050
38 kirito

Kết Đan Sơ Kỳ

1937/10050
39 trang1999

Hắc Ám Chi Địa

Kết Đan Sơ Kỳ

-73/10050
40 TaLaTa

Hắc Ám Chi Địa

Trúc Cơ Hậu Kỳ

6515/7000
41 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

4697/7000
42 zhqqqt

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

3529/7000
43 zedas96

Thế Ngoại Đào Nguyên Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2683/7000
44 Hoàng.Tâm

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2198/7000
45 HoTuanDat

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2110/7000
46 ivir.phungf

Trúc Cơ Hậu Kỳ

1748/7000
47 HànThiênLong

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Hậu Kỳ

891/7000
48 Pinklove

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

724/7000
49 bebebietyeu

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

616/7000
50 yangzing123

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

612/7000