Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Sơ Kỳ

0/500000
2 thieuquocviet1999

Hắc Ám Chi Địa Đại Trưởng Lão

Hợp Thể Trung Kỳ

77200/179000
3 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Luyện Hư Hậu Kỳ

113508/130000
4 Razer

Luyện Hư Hậu Kỳ

-77384/130000
5 luongsanglac

Hắc Ám Chi Địa Quân Sư

Luyện Hư Trung Kỳ

85502/99000
6 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2401/75000
7 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

301/75000
8 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

0/75000
9 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54409/60000
10 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

29320/49000
11 loser

Hóa Thần Trung Kỳ

28779/49000
12 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Tông Chủ Phu Nhân

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
13 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

8599/49000
14 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

766/49000
15 KasThiếuGia

Ma Giáo Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

37152/38500
16 etyrety

Hắc Ám Chi Địa Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

4143/38500
17 KoLove

Hậu Môn Môn Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

2136/38500
18 TiểuMaTiên

Hắc Ám Chi Địa Tông Chủ Phu Nhân

Hóa Thần Sơ Kỳ

0/38500
19 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

28711/30500
20 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

25668/30500
21 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20510/30500
22 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
23 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

3210/30500
24 KasTaurus

Ma Giáo Giáo Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

-2019/30500
25 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

18503/25500
26 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8137/25500
27 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

6677/25500
28 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6516/25500
29 KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đại Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

2140/25500
30 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

16508/20500
31 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13628/20500
32 chienthien

Thiên Đình Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13314/20500
33 cauhuyy

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

11410/20500
34 amycola

Nguyên Anh Sơ Kỳ

9389/20500
35 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

8013/20500
36 GSPrince

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Sơ Kỳ

6617/20500
37 daipham

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Sơ Kỳ

5583/20500
38 ThiênHạVôSong

Thế Ngoại Đào Nguyên Chúa Tể

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2562/20500
39 Hằng_Chun

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2503/20500
40 Third9x9

Sắc Lang Hội🎆🎆🍚🍚 Hội Trưởng

Nguyên Anh Sơ Kỳ

1871/20500
41 Hanbang

Hắc Ám Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

666/20500
42 User_Name

Thiếu Lâm Tự Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

396/20500
43 kasprince

Nguyên Anh Sơ Kỳ

0/20500
44 duccom01

Kết Đan Hậu Kỳ

3587/16050
45 GeniusFallen

Chiến Thần Điện Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

3328/16050
46 PhươngHạoNhiên

Kết Đan Hậu Kỳ

2689/16050
47 VtkTrảmPhong

Rừng mưa Thái Thượng Trưởng Lão

Kết Đan Trung Kỳ

11104/13050
48 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

10917/13050
49 Kẻ_Vô_Tình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Quân Sư

Kết Đan Trung Kỳ

10063/13050
50 Hưng

Kết Đan Trung Kỳ

7336/13050