Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Liên Hệ TruyenYY

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Chưởng Môn

Chân Tiên Sơ Kỳ

494/350000
2 thieuquocviet1999

Hắc Ám Chi Địa

Hợp Thể Trung Kỳ

34176/179000
3 Razer

Luyện Hư Hậu Kỳ

102469/130000
4 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Luyện Hư Hậu Kỳ

24581/130000
5 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2298/75000
6 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

-289894/75000
7 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54026/60000
8 luongsanglac

Hắc Ám Chi Địa

Hóa Thần Trung Kỳ

32612/49000
9 loser

Hóa Thần Trung Kỳ

24788/49000
10 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
11 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa

Hóa Thần Trung Kỳ

9110/49000
12 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

766/49000
13 etyrety

Hắc Ám Chi Địa

Hóa Thần Sơ Kỳ

3666/38500
14 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG

Nguyên Anh Hậu Kỳ

42278/30500
15 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

27258/30500
16 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20359/30500
17 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
18 DựcLong

Dâm Ma TônG

Nguyên Anh Hậu Kỳ

2624/30500
19 TiểuMaTiên

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Hậu Kỳ

836/30500
20 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

18439/25500
21 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

9139/25500
22 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8137/25500
23 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6386/25500
24 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

3091/25500
25 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13620/20500
26 chienthien

Thiên Đình Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13309/20500
27 cauhuyy

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

9241/20500
28 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

8007/20500
29 darkmage

Dâm Ma TônG

Nguyên Anh Sơ Kỳ

6657/20500
30 ThiênHạVôSong

Thế Ngoại Đào Nguyên Chúa Tể

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2366/20500
31 Third9x9

Sắc Lang Hội🎆🎆🍚🍚 Hội Trưởng

Nguyên Anh Sơ Kỳ

219/20500
32 amycola

Kết Đan Hậu Kỳ

13666/16050
33 KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Kết Đan Hậu Kỳ

8367/16050
34 GeniusFallen

Chiến Thần Điện Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

3328/16050
35 PhươngHạoNhiên

Dâm Ma TônG

Kết Đan Hậu Kỳ

1550/16050
36 KoLove

Kết Đan Hậu Kỳ

47/16050
37 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

10917/13050
38 Hưng

Kết Đan Trung Kỳ

3941/13050
39 couqteiv

Kết Đan Trung Kỳ

1367/13050
40 Eight_D

Kết Đan Sơ Kỳ

7246/10050
41 Kẻ_Vô_Tình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Kết Đan Sơ Kỳ

6725/10050
42 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

5386/10050
43 User_Name

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

4908/10050
44 Mệnhvithiên

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

3185/10050
45 kirito

Kết Đan Sơ Kỳ

2755/10050
46 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Kết Đan Sơ Kỳ

1346/10050
47 Pinklove

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

80/10050
48 TaLaTa

Trúc Cơ Hậu Kỳ

6932/7000
49 zedas96

Thế Ngoại Đào Nguyên Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

4369/7000
50 HoTuanDat

Trúc Cơ Hậu Kỳ

4105/7000