Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

Bảng Xếp Hạng Phú Hộ

Kỳ Lân Bảng Chấp Sự Bảng
Danh sách gồm 50 tu sĩ, những người sở hữu nhiều linh thạch nhất.
1 DựcLong

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

80
2 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Sơ Kỳ

51
3 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

45
4 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

40
5 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

36
6 darkmage

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

21
7 yatogami

Trúc Cơ Trung Kỳ

18
8 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

17
9 Mệnhvithiên

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

15
10 minami

Luyện Khí Tầng Mười

15
11 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

15
12 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

14
13 bishamon

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Luyện Khí Tầng Bảy

14
14 yangzing123

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

14
15 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

11
16 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

10
17 Hoàng.Tâm

Trúc Cơ Hậu Kỳ

8
18 pandabao

Luyện Khí Tầng Bảy

8
19 Cloud_Night

Luyện Khí Tầng Chín

8
20 thaihoahiep

Luyện Khí Tầng Mười

8
21 01692066418

Luyện Khí Tầng Mười

7
22 KhôLâuĐầuGấu

Luyện Khí Tầng Bảy

7
23 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

7
24 Lucifer

Vạn Lôi Thiên Cung

Luyện Khí Tầng Tám

7
25 sky_love

Luyện Khí Tầng Sáu

7
26 Mạnh_Thương_Vân

Luyện Khí Tầng Sáu

7
27 tien16596

Luyện Khí Tầng Sáu

7
28 zzboypholezz

Luyện Khí Tầng Chín

6
29 ĐộcBuớc

Luyện Khí Tầng Chín

6
30 sekai92

Hắc Ám Chi Địa

Luyện Khí Tầng Tám

6
31 Long

Trúc Cơ Sơ Kỳ

6
32 zhqqqt

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

6
33 KhoaiLangCa

Luyện Khí Tầng Bốn

6
34 vyvy089

Luyện Khí Tầng Chín

5
35 luuthienvu

Luyện Khí Tầng Chín

5
36 Thanh_nguyễn

Luyện Khí Tầng Ba

5
37 royalmoon

Ngạo Thiên Tông

Luyện Khí Tầng Sáu

5
38 SởTiêuThiên

Luyện Khí Tầng Bảy

5
39 clown

Luyện Khí Tầng Sáu

5
40 BéBiBự

Luyện Khí Tầng Chín

5
41 shina_dark

Luyện Khí Tầng Mười

5
42 Rhine

Luyện Khí Tầng Bảy

4
43 HànThiênLong

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
44 longthieugials1912

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Luyện Khí Tầng Chín

4
45 TunqManh

Vô Tận Hỏa Vực

Luyện Khí Tầng Bảy

4
46 PhươngHạoNhiên

Dâm Ma TônG

Kết Đan Sơ Kỳ

4
47 drshenkan

Luyện Khí Tầng Tám

4
48 Pinklove

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

4
49 Third9x9

Hắc Ám Chi Địa

Luyện Khí Tầng Năm

4
50 hakasakysaika

Luyện Khí Tầng Năm

4
51 trungtinh0311

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
52 agama11

Vạn Lôi Thiên Cung

Luyện Khí Tầng Mười

4
53 phong

Luyện Khí Tầng Ba

4
54 Sally

Vô Tận Hỏa Vực

Luyện Khí Tầng Chín

4
55 9ĐinhCửu9

Luyện Khí Tầng Bảy

4
56 minimen

Luyện Khí Tầng Chín

4
57 miucung

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Sơ Kỳ

4
58 lexuanbacha4

Luyện Khí Tầng Sáu

4
59 heimerdinger

Luyện Khí Tầng Mười

4
60 tiểu_thuần_thuần

Luyện Khí Tầng Mười

3
61 tuanlh997

Luyện Khí Tầng Tám

3
62 chiến-thần

Luyện Khí Tầng Tám

3
63 oceanjoon

Luyện Khí Tầng Mười

3
64 TrungAnh

Luyện Khí Tầng Chín

3
65 phongvana2

Luyện Khí Tầng Mười

3
66 Tà.Vương

Luyện Khí Tầng Bảy

3
67 AnhVn97

Chiến Thần Điện

Luyện Khí Tầng Mười

3
68 Tinh_Vu

Luyện Khí Tầng Chín

3
69 TiêuThiên

Luyện Khí Tầng Mười

3
70 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

3
71 Michael

Luyện Khí Tầng Năm

3
72 danhnguyen

Luyện Khí Tầng Tám

3
73 leo97

Luyện Khí Tầng Bốn

3
74 tahtien95

Luyện Khí Tầng Mười

3
75 tenryuubito

Luyện Khí Tầng Chín

3
76 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

3
77 phamnhan

Luyện Khí Tầng Chín

3
78 bebebietyeu

Thế Ngoại Đào Nguyên Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Sáu

3
79 hoangvy

Luyện Khí Tầng Chín

3
80 destiny294

Luyện Khí Tầng Bảy

3
81 Lãnh

Luyện Khí Tầng Tám

3
82 LâmPhong

Luyện Khí Tầng Năm

3
83 doantrungluyen

Luyện Khí Tầng Năm

3
84 dong94

Luyện Khí Tầng Tám

3
85 SnowGirl

Phàm Nhân

3
86 VuThiên

Luyện Khí Tầng Năm

3
87 pukk

Luyện Khí Tầng Bảy

2
88 ac.quy.bong.dem

Luyện Khí Tầng Chín

2
89 kirito

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2
90 JuuB

Luyện Khí Tầng Sáu

2
91 huytyak39

Vô Tận Hỏa Vực

Luyện Khí Tầng Chín

2
92 trjeugamo

Luyện Khí Tầng Năm

2
93 HoTuanDat

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2
94 rongcama96

Luyện Khí Tầng Tám

2
95 thanhtam9993

Luyện Khí Tầng Sáu

2
96 Béo97

Luyện Khí Tầng Bốn

2
97 ixuli99

Luyện Khí Tầng Chín

2
98 Devilslayer20

Luyện Khí Tầng Sáu

2
99 thong99cat

Luyện Khí Tầng Bảy

2
100 cunconxauxi

Luyện Khí Tầng Bảy

2