Trang Chủ

YY Giới

7

Thể Loại

Đăng Ký

Thêm

Bảng Xếp Hạng Phú Hộ

Kỳ Lân Bảng Chấp Sự Bảng
Danh sách gồm 50 tu sĩ, những người sở hữu nhiều linh thạch nhất.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Chưởng Môn

Đại Thừa Trung Kỳ

162
2 KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Kết Đan Sơ Kỳ

132
3 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54
4 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

40
5 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

40
6 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

36
7 darkmage

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

33
8 amycola

Kết Đan Hậu Kỳ

31
9 sekai92

Hắc Ám Chi Địa

Trúc Cơ Trung Kỳ

28
10 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

24
11 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

22
12 yatogami

Trúc Cơ Trung Kỳ

18
13 anhmy282

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Sơ Kỳ

18
14 yangzing123

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

15
15 minami

Luyện Khí Tầng Mười

15
16 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

15
17 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Kết Đan Sơ Kỳ

14
18 Kẻ_Vô_Tình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Trúc Cơ Hậu Kỳ

14
19 LacThien

Trúc Cơ Trung Kỳ

12
20 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

11
21 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

9
22 Lucifer

Vạn Lôi Thiên Cung

Luyện Khí Tầng Tám

8
23 pandabao

Luyện Khí Tầng Bảy

8
24 Hoàng.Tâm

Trúc Cơ Hậu Kỳ

8
25 bishamon

Trúc Cơ Trung Kỳ

8
26 KhôLâuĐầuGấu

Luyện Khí Tầng Bảy

7
27 Mạnh_Thương_Vân

Luyện Khí Tầng Sáu

7
28 thaihoahiep

Trúc Cơ Sơ Kỳ

7
29 tien16596

Luyện Khí Tầng Sáu

7
30 sky_love

Luyện Khí Tầng Sáu

7
31 01692066418

Luyện Khí Tầng Mười

7
32 clown

Luyện Khí Tầng Bảy

6
33 zzboypholezz

Luyện Khí Tầng Chín

6
34 ĐộcBuớc

Luyện Khí Tầng Chín

6
35 KhoaiLangCa

Luyện Khí Tầng Bốn

6
36 Long

Trúc Cơ Trung Kỳ

6
37 heimerdinger

Luyện Khí Tầng Mười

5
38 royalmoon

Ngạo Thiên Tông

Luyện Khí Tầng Sáu

5
39 luuthienvu

Luyện Khí Tầng Chín

5
40 HànThiênLong

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Hậu Kỳ

5
41 nhatmacon

Phàm Nhân

5
42 Thanh_nguyễn

Luyện Khí Tầng Ba

5
43 cauhuyy

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

5
44 SởTiêuThiên

Luyện Khí Tầng Bảy

5
45 shina_dark

Luyện Khí Tầng Mười

5
46 BéBiBự

Luyện Khí Tầng Chín

5
47 tenryuubito

Luyện Khí Tầng Chín

4
48 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

4
49 miucung

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
50 TunqManh

Vô Tận Hỏa Vực

Luyện Khí Tầng Bảy

4
51 phong

Luyện Khí Tầng Ba

4
52 9ĐinhCửu9

Luyện Khí Tầng Bảy

4
53 Donald

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
54 Sally

Vô Tận Hỏa Vực

Luyện Khí Tầng Mười

4
55 longthieugials1912

Luyện Khí Tầng Chín

4
56 Lãnh

Luyện Khí Tầng Chín

4
57 lexuanbacha4

Luyện Khí Tầng Sáu

4
58 tonymcruise

Luyện Khí Tầng Bốn

4
59 Rhine

Luyện Khí Tầng Bảy

4
60 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

4
61 DựcLong

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

4
62 minimen

Luyện Khí Tầng Chín

4
63 agama11

Vạn Lôi Thiên Cung

Luyện Khí Tầng Mười

4
64 trungtinh0311

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
65 TrungAnh

Luyện Khí Tầng Chín

4
66 drshenkan

Luyện Khí Tầng Tám

4
67 phongvana2

Luyện Khí Tầng Mười

3
68 doantrungluyen

Luyện Khí Tầng Năm

3
69 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

3
70 dong94

Luyện Khí Tầng Tám

3
71 oceanjoon

Luyện Khí Tầng Mười

3
72 TiêuThiên

Luyện Khí Tầng Mười

3
73 ahưng

Luyện Khí Tầng Mười

3
74 Roft

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Sơ Kỳ

3
75 Tiểu.Thiên

Luyện Khí Tầng Bảy

3
76 Michael

Luyện Khí Tầng Năm

3
77 hakasakysaika

Luyện Khí Tầng Sáu

3
78 VuThiên

Luyện Khí Tầng Năm

3
79 hieunguyen017

Luyện Khí Tầng Chín

3
80 leo97

Luyện Khí Tầng Bốn

3
81 Tinh_Vu

Luyện Khí Tầng Chín

3
82 zTôm

Luyện Khí Tầng Bảy

3
83 AnhVn97

Chiến Thần Điện

Luyện Khí Tầng Mười

3
84 Tà.Vương

Luyện Khí Tầng Bảy

3
85 SnowGirl

Phàm Nhân

3
86 zịtsưtổ

Luyện Khí Tầng Bốn

2
87 ixuli99

Luyện Khí Tầng Chín

2
88 HoTuanDat

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2
89 HạoVân

Luyện Khí Tầng Năm

2
90 JuuB

Luyện Khí Tầng Bảy

2
91 rongcama96

Luyện Khí Tầng Tám

2
92 hoan123thit

Trúc Cơ Sơ Kỳ

2
93 baivong

Luyện Khí Tầng Ba

2
94 GàConHầmNấm

Luyện Khí Tầng Bốn

2
95 kuchinh98

Luyện Khí Tầng Tám

2
96 yêu_vương

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Trúc Cơ Sơ Kỳ

2
97 thienlong0507

Luyện Khí Tầng Bốn

2
98 MacSa

Luyện Khí Tầng Tám

2
99 thelastdead

Luyện Khí Tầng Mười

2
100 tungvan04

Luyện Khí Tầng Ba

2