Trang Chủ

Tôi YY

Tìm Kiếm

Diễn Đàn

Thêm

Bảng Xếp Hạng Phú Hộ

Kỳ Lân Bảng Chấp Sự Bảng
Danh sách gồm 50 tu sĩ, những người sở hữu nhiều linh thạch nhất.
1 etyrety

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

61
2 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

60
3 PhươngHạoNhiên

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

55
4 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54
5 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

40
6 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

36
7 amycola

Kết Đan Hậu Kỳ

25
8 anhmy282

Vô Tận Hỏa Vực

Luyện Khí Tầng Mười

21
9 yatogami

Trúc Cơ Trung Kỳ

18
10 rocketter9xx

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Kết Đan Trung Kỳ

15
11 minami

Luyện Khí Tầng Mười

15
12 yangzing123

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

15
13 Third9x9

Hắc Ám Chi Địa

Kết Đan Sơ Kỳ

13
14 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

12
15 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Kết Đan Trung Kỳ

9
16 sekai92

Hắc Ám Chi Địa

Trúc Cơ Trung Kỳ

8
17 Hoàng.Tâm

Trúc Cơ Hậu Kỳ

8
18 Lucifer

Vạn Lôi Thiên Cung

Luyện Khí Tầng Tám

8
19 pandabao

Luyện Khí Tầng Bảy

8
20 bishamon

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Trúc Cơ Trung Kỳ

8
21 sky_love

Luyện Khí Tầng Sáu

7
22 thaihoahiep

Trúc Cơ Sơ Kỳ

7
23 Mạnh_Thương_Vân

Luyện Khí Tầng Sáu

7
24 tien16596

Luyện Khí Tầng Sáu

7
25 KhôLâuĐầuGấu

Luyện Khí Tầng Bảy

7
26 01692066418

Luyện Khí Tầng Mười

7
27 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

6
28 Long

Trúc Cơ Sơ Kỳ

6
29 zzboypholezz

Luyện Khí Tầng Chín

6
30 clown

Luyện Khí Tầng Bảy

6
31 ĐộcBuớc

Luyện Khí Tầng Chín

6
32 KhoaiLangCa

Luyện Khí Tầng Bốn

6
33 vyvy089

Luyện Khí Tầng Mười

5
34 nhatmacon

Phàm Nhân

5
35 HànThiênLong

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Hậu Kỳ

5
36 luuthienvu

Luyện Khí Tầng Chín

5
37 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

5
38 KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Luyện Khí Tầng Bảy

5
39 royalmoon

Ngạo Thiên Tông

Luyện Khí Tầng Sáu

5
40 cauhuyy

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

5
41 SởTiêuThiên

Luyện Khí Tầng Bảy

5
42 BéBiBự

Luyện Khí Tầng Chín

5
43 Thanh_nguyễn

Luyện Khí Tầng Ba

5
44 shina_dark

Luyện Khí Tầng Mười

5
45 Donald

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
46 drshenkan

Luyện Khí Tầng Tám

4
47 TrungAnh

Luyện Khí Tầng Chín

4
48 longthieugials1912

Luyện Khí Tầng Chín

4
49 Rhine

Luyện Khí Tầng Bảy

4
50 heimerdinger

Luyện Khí Tầng Mười

4
51 trang1999

Hắc Ám Chi Địa

Kết Đan Sơ Kỳ

4
52 TunqManh

Vô Tận Hỏa Vực

Luyện Khí Tầng Bảy

4
53 Sally

Vô Tận Hỏa Vực

Luyện Khí Tầng Mười

4
54 minimen

Luyện Khí Tầng Chín

4
55 Pinklove

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

4
56 lexuanbacha4

Luyện Khí Tầng Sáu

4
57 tonymcruise

Luyện Khí Tầng Bốn

4
58 hoan123thit

Trúc Cơ Sơ Kỳ

4
59 tenryuubito

Luyện Khí Tầng Chín

4
60 9ĐinhCửu9

Luyện Khí Tầng Bảy

4
61 agama11

Vạn Lôi Thiên Cung

Luyện Khí Tầng Mười

4
62 phong

Luyện Khí Tầng Ba

4
63 miucung

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
64 Lãnh

Luyện Khí Tầng Chín

4
65 trungtinh0311

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Trung Kỳ

4
66 Michael

Luyện Khí Tầng Năm

3
67 dong94

Luyện Khí Tầng Tám

3
68 doantrungluyen

Luyện Khí Tầng Năm

3
69 SnowGirl

Phàm Nhân

3
70 Tinh_Vu

Luyện Khí Tầng Chín

3
71 AnhVn97

Chiến Thần Điện

Luyện Khí Tầng Mười

3
72 oceanjoon

Luyện Khí Tầng Mười

3
73 VuThiên

Luyện Khí Tầng Năm

3
74 leo97

Luyện Khí Tầng Bốn

3
75 TiêuThiên

Luyện Khí Tầng Mười

3
76 phongvana2

Luyện Khí Tầng Mười

3
77 Tiểu.Thiên

Luyện Khí Tầng Bảy

3
78 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

3
79 hakasakysaika

Luyện Khí Tầng Sáu

3
80 Roft

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Sơ Kỳ

3
81 ahưng

Luyện Khí Tầng Mười

3
82 destiny294

Luyện Khí Tầng Bảy

3
83 XiaoLong

Luyện Khí Tầng Tám

3
84 Tà.Vương

Luyện Khí Tầng Bảy

3
85 zTôm

Luyện Khí Tầng Bảy

3
86 hieunguyen017

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Luyện Khí Tầng Chín

3
87 ThầnKiếp

Luyện Khí Tầng Năm

2
88 IdleShadow

Luyện Khí Tầng Mười

2
89 HoTuanDat

Trúc Cơ Hậu Kỳ

2
90 thekiet

Luyện Khí Tầng Sáu

2
91 satdao

Luyện Khí Tầng Tám

2
92 tungvan04

Luyện Khí Tầng Ba

2
93 duyanhdauso

Phàm Nhân

2
94 ac.quy.bong.dem

Luyện Khí Tầng Chín

2
95 MacSa

Luyện Khí Tầng Tám

2
96 ixuli99

Luyện Khí Tầng Chín

2
97 JuuB

Luyện Khí Tầng Bảy

2
98 thanhhai217

Luyện Khí Tầng Bảy

2
99 vanhiep

Luyện Khí Tầng Tám

2
100 rongcama96

Luyện Khí Tầng Tám

2