Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bảng Xếp Hạng Phú Hộ

Cao Thủ Bảng Cao Thủ Trẻ Bảng Chấp Sự Bảng
Danh sách gồm 50 tu sĩ, những người sở hữu nhiều linh thạch nhất.
1 KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đại Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

287
2 KasThiếuGia

Ma Giáo Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

152
3 daipham

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Sơ Kỳ

119
4 test

Luyện Khí Tầng Mười

117
5 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

113
6 VtkTrảmPhong

Rừng mưa Thái Thượng Trưởng Lão

Kết Đan Trung Kỳ

79
7 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

61
8 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

54
9 nguyenlong275

Rừng mưa Trưởng Lão

Trúc Cơ Sơ Kỳ

50
10 Trươnglangvuong

Rừng mưa Đại Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Bốn

46
11 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

46
12 ĐinhChiểu

Rừng mưa

Trúc Cơ Sơ Kỳ

42
13 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

36
14 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

34
15 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

33
16 sekai92

Trúc Cơ Trung Kỳ

28
17 BăngNhikun

Phàm Nhân

25
18 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Trung Kỳ

23
19 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

22
20 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

21
21 neokato

Luyện Khí Tầng Tám

20
22 hacsatchivuong

Luyện Khí Tầng Bảy

20
23 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

18
24 yatogami

Trúc Cơ Trung Kỳ

18
25 anhmy282

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Sơ Kỳ

18
26 ultramannexus

Rừng mưa Quân Sư

Luyện Khí Tầng Bảy

17
27 yangzing123

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

17
28 MềuSiuBự

Luyện Khí Tầng Tám

15
29 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

15
30 minami

Luyện Khí Tầng Mười

15
31 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Kết Đan Sơ Kỳ

14
32 thienma911

Luyện Khí Tầng Sáu

13
33 BạchCôngTử

Luyện Khí Tầng Năm

13
34 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Luyện Hư Hậu Kỳ

13
35 LacThien

Trúc Cơ Hậu Kỳ

12
36 KẻCôĐơn

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

12
37 Đại3

Luyện Khí Tầng Bốn

11
38 LangSuong

Luyện Khí Tầng Một

11
39 alohaa

Trúc Cơ Sơ Kỳ

11
40 LTSE

Luyện Khí Tầng Bốn

10
41 HànThiênLong

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Hậu Kỳ

8
42 Lucifer

Vạn Lôi Thiên Cung

Luyện Khí Tầng Chín

8
43 miucung

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

8
44 phan@thien

Luyện Khí Tầng Bốn

8
45 bishamon

Trúc Cơ Trung Kỳ

8
46 Lãnh

Trúc Cơ Sơ Kỳ

8
47 pandabao

Luyện Khí Tầng Bảy

8
48 cauhuyy

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

8
49 KhanG.nhi

Ma Giáo Quân Sư

Trúc Cơ Trung Kỳ

8
50 shina_dark

Luyện Khí Tầng Mười

7
51 01692066418

Thánh Đạo Tông

Luyện Khí Tầng Mười

7
52 Hằng_Chun

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Sơ Kỳ

7
53 lvlllulllvl

Luyện Khí Tầng Ba

7
54 mr.kiem

Trúc Cơ Sơ Kỳ

7
55 Mạnh_Thương_Vân

Thánh Đạo Tông

Luyện Khí Tầng Sáu

7
56 thaihoahiep

Trúc Cơ Trung Kỳ

7
57 clown

Luyện Khí Tầng Chín

7
58 honggiatamthieu

Luyện Khí Tầng Tám

7
59 tien16596

Luyện Khí Tầng Sáu

7
60 hoangan11600

Trúc Cơ Sơ Kỳ

7
61 lanhchanh

Hắc Ám Chi Địa

Luyện Khí Tầng Hai

7
62 sky_love

Luyện Khí Tầng Sáu

6
63 zzboypholezz

Luyện Khí Tầng Chín

6
64 Long

Trúc Cơ Trung Kỳ

6
65 HànTử

Rừng mưa Quân Sư

Luyện Khí Tầng Tám

6
66 ĐộcBuớc

Thánh Đạo Tông

Luyện Khí Tầng Chín

6
67 KhoaiLangCa

Luyện Khí Tầng Bốn

6
68 nhatmacon

Phàm Nhân

5
69 BéBiBự

Luyện Khí Tầng Chín

5
70 heimerdinger

Luyện Khí Tầng Mười

5
71 SởTiêuThiên

Luyện Khí Tầng Bảy

5
72 liemtran25

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

5
73 luuthienvu

Luyện Khí Tầng Mười

5
74 +Phirong+

Luyện Khí Tầng Hai

5
75 Thanh_nguyễn

Luyện Khí Tầng Ba

5
76 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

5
77 iris

Luyện Khí Tầng Mười

5
78 Rhine

Luyện Khí Tầng Bảy

4
79 tenryuubito

Luyện Khí Tầng Mười

4
80 longthieugials1912

Luyện Khí Tầng Mười

4
81 royalmoon

Luyện Khí Tầng Bảy

4
82 hoainam175

Luyện Khí Tầng Mười

4
83 zzlongvinhzz

Trúc Cơ Sơ Kỳ

4
84 Teru

Trúc Cơ Hậu Kỳ

4
85 amycola

Nguyên Anh Sơ Kỳ

4
86 accthan1999

Sắc Lang Hội🎆🎆🍚🍚

Luyện Khí Tầng Mười

4
87 phong

Luyện Khí Tầng Ba

4
88 Tiểu.Thiên

Luyện Khí Tầng Mười

4
89 smalllove

Luyện Khí Tầng Một

4
90 TrungAnh

Luyện Khí Tầng Chín

4
91 minimen

Luyện Khí Tầng Mười

4
92 thong99cat

Luyện Khí Tầng Tám

4
93 loser

Hóa Thần Trung Kỳ

4
94 DạLang

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

4
95 Y-Nhi

Luyện Khí Tầng Hai

4
96 drshenkan

Luyện Khí Tầng Mười

4
97 xemshow1903

Luyện Khí Tầng Mười

4
98 agama11

Vạn Lôi Thiên Cung

Luyện Khí Tầng Mười

4
99 CháuZaiFêCần

Luyện Khí Tầng Một

4
100 TunqManh

Vô Tận Hỏa Vực

Luyện Khí Tầng Bảy

4